Du är på väg till vår näringslivswebbplats. Här hittar du allt om näringsliv i Knivsta – från etableringsmöjligheter till företagarnätverk.

Du är på väg till kommunens karriärwebbplats Jobba i Knivsta.
Se vad vi erbjuder!

Kontakta oss via Kontaktcenter eller nyttja vår självservice

Välkommen till Självservice!

Välj e-tjänster eller blanketter för att utföra ditt ärende till kommunen.
För de flesta ärenden får du ladda ned en blankett, fylla i och skicka in med vanlig post.
Vi erbjuder också e-tjänster, flera av dem inom områdena Förskola och skola respektive Bygga, bo och miljö.
Vår e-tjänsteportal fungerar i de flesta webbläsare, dock ej Internet Explorer.

Välkommen att lyssna på Knivsta.se

Sök på webbplatsen

Hur kan jag vara med och påverka detaljplanen?

Du har under detaljplaneprocessen två möjligheter att komma med synpunkter på förslaget på detaljplan. Alla har rätt att lämna synpunkter och kommunen tar därefter ställning till de synpunkter som inkommit.

Läs mer nedan hur du kan påverka detaljplanen.

Påverka detaljplanen

Du har vid minst två tillfällen under detaljplaneprocessen möjlighet att ta del av planförslaget och lämna dina synpunkter, under samrådet och under granskningen. Dessa synpunkter måste du lämna in till kommunen skriftligen under tiden då samrådet och granskningen är öppna för synpunkter.

När en detaljplan är ute på samråd eller granskning finner du information kring detta på kommunens digitala anslagstavla och annons i tidningen (Upsala Nya Tidning samt Knivstabygden). Är du sakägare får du även information postad till dig.

Alla har rätt att lämna synpunkter och kommunen tar därefter ställning till de synpunkter som inkommit och besvarar därefter dessa synpunkter i en särskild handling.

Överklaga detaljplanen

Ett yttrande under planprocessen är inte detsamma som ett överklagande. En överklagan kan du göra först då beslutet om att anta en detaljplan har tagits. För att överklaga kräver det att du har lämnat in ett yttrande under antingen samråd eller granskning.

Bygga, bo och miljö

Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du skickar in dina synpunkter – du hjälper oss i vårt arbete med att utveckla webbplatsen.

Sidan uppdaterades: 16 juni 2020