Du är på väg till Knivsta växer - kommunens webbplats för stadsbyggnad och samhällsutveckling.

Du är på väg till vår näringslivswebbplats. Här hittar du allt om näringsliv i Knivsta – från etableringsmöjligheter till företagarnätverk.

Du är på väg till kommunens karriärwebbplats Jobba i Knivsta.
Se vad vi erbjuder!

1.0

Du är på väg till Knivsta biblioteks webbplats. Du kommer att lämna webbplatsen för Knivsta kommun.

Du är på väg till webbplatsen för Hälsohuset -

kommunens sim- och träningscenter.

Du är på väg till webbplatsen för Knivsta Centrum för idrott och kultur (CIK). Du kommer att lämna

Knivsta kommuns webbplats.

Du är på väg till Kommunala skolwebben - webbplatsen för Knivstas kommunala förskolor och skolor.

Du är på väg till webbplatsen för Knivsta kulturskola.

Du är på väg till webbplatsen för Sjögrenska gymnasiet.

Kontakta oss via Kontaktcenter eller nyttja vår självservice

Välkommen till Självservice!

Välj e-tjänster eller blanketter för att utföra ditt ärende till kommunen.
För de flesta ärenden får du ladda ned en blankett, fylla i och skicka in med vanlig post.
Vi erbjuder också e-tjänster, flera av dem inom områdena Förskola och skola respektive Bygga, bo och miljö.
Vår e-tjänsteportal fungerar i de flesta webbläsare, dock ej Internet Explorer.

Här tar du del av våra tjänster på andra språk

Please find our services in other languages below


Välkommen att lyssna på Knivsta.se

Sök på webbplatsen

Hästar

Det finns många anledningar att ägna sig åt hästar. För ridsportens skull, för en aktiv livsstil eller för den avkoppling som en stund i stallet kan ge. I Knivsta är intresset för hästar stort. Här hittar du vår samlade information om hästhållning.

Pojke med stor häst

Tillsyn och inspektion

Miljöenheten i Knivsta kommun har tillsynsansvaret och gör inspektioner på hästgårdar och lantbruk för att kontrollera att miljöbalkens bestämmelser följs. Det handlar om hantering och spridning av gödsel, förvaring och hantering av kemiska växtskyddsmedel, cisterner och farligt avfall. Det handlar också om hur du ska hantera kvarlevorna när hästen dör.

Läs mer om tillsyn av lantbruk i Knivsta kommun

Hästgödsel

Felhantering av gödsel kan orsaka stora problem. Läckage från lagringsplatser eller upptrampade rasthagar går via diken och vattendrag, vilket kan bidra till övergödning och algblomning i våra sjöar. Det finns också risk för förorening av dricksvattentäkter eller vattendrag.

Knivsta kommun ingår i klassningen nitratkänsligt område. Nitratkänsliga områden har hårdare regler för lagring och spridning av gödsel för att minska läckage av näring till vattendrag, sjöar och hav. Detta innebär att du behöver följa särskilda regler för spridning och lagring av gödsel samt beräkna behovet av kväve för dina grödor.

Läs mer om gödselhantering i Knivsta kommun

Allergier och hälsorisker

Hästar förekommer oftast i jordbruksmiljöer. Det blir dock allt vanligare med hästverksamheter i mer stadslika miljöer där fler människor kommer i kontakt med hästarna. Det kan innebära en ökad risk för olägenhet för människors hälsa, exempelvis för personer med allergi eller astma. Även gödsellukt och flugor kan vara besvärande för människor i omgivningen.

På Folkhälsomyndighetens webbplats kan du läsa mer om hästhållning och vilka åtgärder som är lämpliga mot hästallergener, flugor och hästlukt.

Läs om hästhållning och hälsorisker på Folkhälsomyndighetens webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Om du vill bygga stall eller ridhus

Vill du bygga nytt stall eller ridhus, eller göra en ombyggnation, behöver du först ta reda på det är möjligt. Ta kontakt med bygglovsenheten i Knivsta kommun så att du kan få en bedömning om du behöver bygglov.

Läs om bygglov i Knivsta kommun

Om du bygger stall för fem eller fler hästar behöver du också ansöka om förprövning hos Länsstyrelsen. Länsstyrelsen granskar din planerade byggnation för att se om den uppfyller kraven på djurskydd och djurhållning.

Läs mer på Länsstyrelsen i Uppsala läns webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Ridning

I Knivsta finns ett stort intresse för ridsport. Här finns många stall och ridanläggningar med kurser av olika slag. I kommunen finns två ryttarföreningar som får kommunala bidrag för sin föreningsverksamhet riktad mot barn och ungdomar - Lagga ridskola och Olunda ryttargård.

Läs om ridanläggningar i Knivsta kommun

Enligt allemansrätten får du rida i naturen. Men hästen är ett tungt djur, vilket ökar risken för skada på skog, mark eller väg. Som ryttare behöver du därför vara noga med välja områden där inte finns risk att skada marken. I första hand ska du undvika planteringar och åkermark där det är förbjudet att rida. Om du planerar att rida regelbundet i ett visst område bör du fråga markägaren om lov.

Läs mer om ridning enligt allemansrätten på Naturvårdsverkets webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Läs på Transportstyrelsens webbplats om vad som gäller för hästar i trafiken Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Bada med häst

Det är inte tillåtet att bada med hästar på kommunens allmänna badplatser. Hästar rör ofta om i vattnet, vilket gör att det blir grumligt. Det händer också att de bajsar i vattnet, vilket gör att det finns risk för olägenhet. Därför är det inte lämpligt att du badar din häst på samma plats där det normalt badar människor.

Om du hittar en avskild plats där människor inte brukar bada, går det bra att bada där. I så fall ska du tänka på att allemansrättens regler gäller – visa hänsyn mot människor, djur och växter.

Läs mer

Bygga, bo och miljö

Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du skickar in dina synpunkter – du hjälper oss i vårt arbete med att utveckla webbplatsen.

Sidan uppdaterades: 12 januari 2023