Du är på väg till Knivsta växer - kommunens webbplats för stadsbyggnad och samhällsutveckling.

Du är på väg till vår näringslivswebbplats. Här hittar du allt om näringsliv i Knivsta – från etableringsmöjligheter till företagarnätverk.

Du är på väg till kommunens karriärwebbplats Jobba i Knivsta.
Se vad vi erbjuder!

1.0

Du är på väg till Knivsta biblioteks webbplats. Du kommer att lämna webbplatsen för Knivsta kommun.

Du är på väg till webbplatsen för Hälsohuset -

kommunens sim- och träningscenter.

Du är på väg till webbplatsen för Knivsta Centrum för idrott och kultur (CIK). Du kommer att lämna

Knivsta kommuns webbplats.

Du är på väg till Kommunala skolwebben - webbplatsen för Knivstas kommunala förskolor och skolor.

Du är på väg till webbplatsen för Knivsta kulturskola.

Du är på väg till webbplatsen för Sjögrenska gymnasiet.

Du är på väg till Knivsta fyller 20 år!

Kontakta oss via Kontaktcenter eller nyttja vår självservice

Välkommen till Självservice!

Välj e-tjänster eller blanketter för att utföra ditt ärende till kommunen.
För de flesta ärenden får du ladda ned en blankett, fylla i och skicka in med vanlig post.
Vi erbjuder också e-tjänster, flera av dem inom områdena Förskola och skola respektive Bygga, bo och miljö.
Vår e-tjänsteportal fungerar i de flesta webbläsare, dock ej Internet Explorer.

Här tar du del av våra tjänster på andra språk

Please find our services in other languages below


Välkommen att lyssna på Knivsta.se

Sök på webbplatsen

Du behöver tillstånd från Bygg- och miljönämnden i Knivsta för att hålla höns inom ett område som är detaljplanerat. Du betalar en avgift för tillståndet.

Bra att veta inför ansökan

Du bör informera dina närmaste grannar om dina planer på att hålla höns. Se till att dom blir underrättade i god tid och ta hänsyn till deras inställning och önskemål. Ansökan om tillstånd gäller även om du hyr dina höns och även om det enbart är ett par höns.

Råd för hönshållning

Hönshus och rastgård bör inte placeras i direkt anslutning till grannens tomtgräns. Om det är närmare än 4 meter till tomtgräns så behöver du kontakta bygglovsenheten via kontaktcenter för att säkerhetsställa om bygglov behövs eller inte.

Hönshållningen får inte orsaka olägenhet för människors hälsa genom till exempel lukt från gödsel och träck- eller ljudstörningar.

Djurhållningen ska ske på ett lämpligt sätt från djurskydds- och djurhälsosynpunkt, och uppfylla de krav som ställs i djurskyddslagstiftningen med sandbad, sittpinne, rede, yta, ventilation, ströbyten med mera. Det är länsstyrelsen som är tillsynsmyndighet för djurskyddet.

Här kan du läsa mer om bygglov

Höns på gräsmatta
Bygga, bo och miljö

Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du skickar in dina synpunkter – du hjälper oss i vårt arbete med att utveckla webbplatsen.

Sidan uppdaterades: 24 maj 2022