Du är på väg till Knivsta växer - kommunens webbplats för stadsbyggnad och samhällsutveckling.

Du är på väg till vår näringslivswebbplats. Här hittar du allt om näringsliv i Knivsta – från etableringsmöjligheter till företagarnätverk.

Du är på väg till kommunens karriärwebbplats Jobba i Knivsta.
Se vad vi erbjuder!

1.0

Du är på väg till Knivsta biblioteks webbplats. Du kommer att lämna webbplatsen för Knivsta kommun.

Du är på väg till webbplatsen för Hälsohuset -

kommunens sim- och träningscenter.

Du är på väg till webbplatsen för Knivsta Centrum för idrott och kultur (CIK). Du kommer att lämna

Knivsta kommuns webbplats.

Du är på väg till Kommunala skolwebben - webbplatsen för Knivstas kommunala förskolor och skolor.

Du är på väg till webbplatsen för Knivsta kulturskola.

Du är på väg till webbplatsen för Sjögrenska gymnasiet.

Kontakta oss via Kontaktcenter eller nyttja vår självservice

Välkommen till Självservice!

Välj e-tjänster eller blanketter för att utföra ditt ärende till kommunen.
För de flesta ärenden får du ladda ned en blankett, fylla i och skicka in med vanlig post.
Vi erbjuder också e-tjänster, flera av dem inom områdena Förskola och skola respektive Bygga, bo och miljö.
Vår e-tjänsteportal fungerar i de flesta webbläsare, dock ej Internet Explorer.

Välkommen att lyssna på Knivsta.se

Sök på webbplatsen

Nybyggnadskarta

När du planerar att bygga någonting behöver du troligen en nybyggnadskarta. En nybyggnadskarta innehåller fastighetsgräns, byggnader och detaljplanebestämmelser.

Nybyggnadskarta

Nybyggnadskarta är den karta som används när en ny huvudbyggnad, till exempel ett nytt bostadshus eller en industrilokal, planeras att byggas. Kartan innehåller bland annat fastighetsgränser, detaljplanens bestämmelser, existerande byggnader, höjder, nivåförhållanden och anslutningspunkter för vatten och avlopp.

Enkel nybyggnadskarta

En enkel nybyggnadskarta innehåller ungefär detsamma som en nybyggnadskarta. Den saknar dock information om anslutningspunkter för vatten och avlopp och passar därför bäst dig som bor utanför det kommunala verksamhetsområdet för vatten och avlopp eller dig som ska bygga någonting som inte ska anslutas till vatten och avlopp.

Vilket kartmaterial?

Ett projekts unika förutsättningar är det som kommer avgöra vilken detaljeringsgrad som kommer krävas på kartunderlaget.

Om du planerar att bygga och behöver ett kartunderlag rekommenderas du ta kontakt med bygglovenheten för att få information om vilket underlag som krävs för just ditt projekt.

Bygga, bo och miljö

Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du skickar in dina synpunkter – du hjälper oss i vårt arbete med att utveckla webbplatsen.

Sidan uppdaterades: 21 september 2020