Du är på väg till Knivsta växer - kommunens webbplats för stadsbyggnad och samhällsutveckling.

Du är på väg till vår näringslivswebbplats. Här hittar du allt om näringsliv i Knivsta – från etableringsmöjligheter till företagarnätverk.

Du är på väg till kommunens karriärwebbplats Jobba i Knivsta.
Se vad vi erbjuder!

1.0

Du är på väg till Knivsta biblioteks webbplats. Du kommer att lämna webbplatsen för Knivsta kommun.

Du är på väg till webbplatsen för Hälsohuset -

kommunens sim- och träningscenter.

Du är på väg till webbplatsen för Knivsta Centrum för idrott och kultur (CIK). Du kommer att lämna

Knivsta kommuns webbplats.

Du är på väg till Kommunala skolwebben - webbplatsen för Knivstas kommunala förskolor och skolor.

Du är på väg till webbplatsen för Knivsta kulturskola.

Du är på väg till webbplatsen för Sjögrenska gymnasiet.

Du är på väg till Knivsta fyller 20 år!

Kontakta oss via Kontaktcenter eller nyttja vår självservice

Välkommen till Självservice!

Välj e-tjänster eller blanketter för att utföra ditt ärende till kommunen.
För de flesta ärenden får du ladda ned en blankett, fylla i och skicka in med vanlig post.
Vi erbjuder också e-tjänster, flera av dem inom områdena Förskola och skola respektive Bygga, bo och miljö.
Vår e-tjänsteportal fungerar i de flesta webbläsare, dock ej Internet Explorer.

Här tar du del av våra tjänster på andra språk

Please find our services in other languages below


Välkommen att lyssna på Knivsta.se

Sök på webbplatsen

Nybyggnadskartor - underlag till situationsplaner för bygglov

Nybyggnadskartan är ett underlag till dig som ska söka bygglov och som behöver bifoga en situationsplan till ansökan

Olika typer av kartor för framtagande av situationsplan

Du behöver en nybyggnadskarta när du ansöker om bygglov för att till exempel bygga nytt bostadshus

Nybyggnadskarta

Nybyggnadskarta är den karta som används när en ny huvudbyggnad, till exempel ett nytt bostadshus eller en industrilokal, planeras att byggas. Kartan innehåller bland annat fastighetsrättslig information, detaljplanebestämmelser, existerande byggnader, markhöjder och nivåförhållanden. Fastighetsgränserna är måttsatta på kartan. Dessutom finns det anslutningspunkt för vatten och avlopp.

Förenklad nybyggnadskarta

En enkel nybyggnadskarta innehåller ungefär detsamma som en nybyggnadskarta. Den saknar dock information om anslutningspunkter för vatten och avlopp och passar därför bäst dig som bor utanför det kommunala verksamhetsområdet för vatten och avlopp eller dig som ska bygga någonting som inte ska anslutas till vatten och avlopp.

Bestyrkt kartutdrag

Ett bestyrkt kartutdrag är ett utdrag ur kommunens primärkarta som är kontrollerad i fält av en mätningsingenjör från kommunen. Förutom byggnader, fastighetsgränser och vägar innehåller den till exempel markhöjder. Bestyrkt kartutdrag innehåller inte uppgifter om detaljplanebestämmelser eller information om anslutningspunkter för vatten och avlopp.

Leveranstiden är 3–4 veckor.

Beställ underlag för situationsplan

Beställ karta eller ett mätuppdrag

Du kan skicka in din beställning via e-post till kartochgisuppdrag@knivsta.se

Du kan också lämna din blankett till Kontaktcenter i kommunhuset eller posta den till:

Knivsta Kommun

Kart-och Gisenheten

741 75 Knivsta

Bygga, bo och miljö

Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du skickar in dina synpunkter – du hjälper oss i vårt arbete med att utveckla webbplatsen.

Sidan uppdaterades: 19 januari 2023