Du är på väg till Knivsta växer - kommunens webbplats för stadsbyggnad och samhällsutveckling.

Du är på väg till vår näringslivswebbplats. Här hittar du allt om näringsliv i Knivsta – från etableringsmöjligheter till företagarnätverk.

Du är på väg till kommunens karriärwebbplats Jobba i Knivsta.
Se vad vi erbjuder!

1.0

Du är på väg till Knivsta biblioteks webbplats. Du kommer att lämna webbplatsen för Knivsta kommun.

Du är på väg till webbplatsen för Hälsohuset -

kommunens sim- och träningscenter.

Du är på väg till webbplatsen för Knivsta Centrum för idrott och kultur (CIK). Du kommer att lämna

Knivsta kommuns webbplats.

Du är på väg till Kommunala skolwebben - webbplatsen för Knivstas kommunala förskolor och skolor.

Du är på väg till webbplatsen för Knivsta kulturskola.

Du är på väg till webbplatsen för Sjögrenska gymnasiet.

Du är på väg till Knivsta fyller 20 år!

Kontakta oss via Kontaktcenter eller nyttja vår självservice

Välkommen till Självservice!

Välj e-tjänster eller blanketter för att utföra ditt ärende till kommunen.
För de flesta ärenden får du ladda ned en blankett, fylla i och skicka in med vanlig post.
Vi erbjuder också e-tjänster, flera av dem inom områdena Förskola och skola respektive Bygga, bo och miljö.
Vår e-tjänsteportal fungerar i de flesta webbläsare, dock ej Internet Explorer.

Här tar du del av våra tjänster på andra språk
Please find our services in other languages below

Välkommen att lyssna på Knivsta.se

Sök på webbplatsen

03 november 2020 kl 15:08

Bygga, bo och miljö

Vanligaste frågorna om fyrfackskärl

Just nu får vi många frågor som rör införandet av fyrfackskärl. Här har vi listat det vanligaste frågorna vi fått under den senaste tiden, samt svar på dessa.

Vi uppdaterar regelbundet informationen så att du alltid hittar de vanligaste frågorna och svaren på dessa här på webben.

Läs mer om fyrfackskärl här

Senast uppdaterat: 2020-11-03.

Frågor om införandet

När får jag mina fyrfackskärl?

I Knivsta kommun införs fyrfackskärl mellan vecka 45 och 50. Du har fått ett brev hemskickat av oss med information och kommer att få ett påminnelsebrev om när du ska ställa ut dina nuvarande kärl.

Vi hämtar de kärl du har idag och ställer ut två nya.

När ska jag ställa ut mina kärl för tömning?

Ställ ut dina kärl innan klockan 06.00 på tömningsdagen. Om du har vår avfallsapp nedladdad får du en påminnelse direkt i mobilen klockan 19.00 dagen före tömning, om att det är dags att ställa ut dina kärl.

Ladda ner appen till Google Play Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Ladda ner appen till App Store Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Frågor om nya tömningsdagar

Hur vet jag vilka mina nya tömningsdagar är?

Från och med 19 oktober har alla i Knivsta fått nya tömningsdagar. Vi har skickat hem ett brev till dig med dina nya tömningsdagar på baksidan av brevet.

Om du inte har kvar brevet, rekommenderar vi dig att ladda ner vår nya avfallsapp så att du får notiser dagen innan det är dags att ställa ut dina kärl för tömning.

Appen heter Knivsta avfallsapp. Du hittar länkar för nedladdning här på sidan.

Frågor om kärlen

Jag har fått nya fyrfackskärl men mina gamla kärl står kvar?

Om kärlen inte har blivit hämtade inom några dagar, kontakta oss på knivsta@knivsta.se. Ange din adress eller anläggningsnummer i mejlet så åtgärdar vi detta.

Frågor om abonnemang

Jag delar kärl idag, kan jag fortsätta med det?

Ja, det kommer att vara möjligt att dela de nya kärlen. Nuvarande delningar kommer dock att upphöra när de nya kärlen ställs ut. Om du vill fortsätta dela ett abonnemang för två stycken fyrfackskärl behöver du lämna in en ny anmälan. Delningen kan påbörjas tidigast efter årsskiftet.

Här kan du hämta blanketten Anmälan om delade avfallskärl

Frågor om kärlen

Var ska jag slänga mitt mat- och restavfall fram tills dess att mina kärl byts ut till de nya fyrfackskärlen?

Du använder de kärl du har idag, och lägger mat- och restavfallet i bruna och gröna tunnan precis som du har gjort tidigare. När det är dags för dig att få nya kärl byter entreprenören ut dina nuvarande kärl till fyrfackskärl även om det är avfall i dem.

Du ställer ut dina nuvarande kärl (med eller utan sopor i) och vi byter ut dem till två nya fyrfackskärl.

Hur ska jag placera mina kärl? Ska kärlen stå med handtagen inåt eller utåt gatan vid tömning?

Båda kärlen behöver inte stå på samma plats eftersom de inte töms samtidigt.

Om kärlen inte får plats där du har dina kärl idag, kan du ställa undan ett av kärlen och ställa fram det på tömningsdagen. Det bästa för chaufförens skull är om du placerar ditt kärl med handtaget utåt på hämtningsdagen.

Vid tömning ska kärlen stå på plan hårdgjord yta, utan nivåskillnader (som trösklar och kanter) för att underlätta hanteringen av kärlen för våra chaufförer. Det får inte finnas något hinder i vägen framför kärlen.

Kan jag välja en annan indelning på facken i kärlen än vad som är standard?

Nej, det är standardindelningen som gäller. Anledningen till standardindelningen är att olika avfall ska kunna hållas isär. Skulle det vara olika indelningar av kärlen så skulle avfallet blandas vid tömning. När ett fyrfackskärl ska tömmas så töms varje fraktion i varsitt fack och avfallet hålls på så sätt isär. Avfallet transporteras till en omlastningsstation där varje fraktion töms var för sig och mellanlagras i väntan på vidare transport.

Jag har precis fått mina nya fyrfackskärl, och märker att det läcker in vatten, vad gör jag?

I början så kan det läcka in lite vatten i kärlen om det regnar. Detta säger tillverkaren av kärlen, PWS Nordic, beror på att lock och kärl ännu inte fullt anpassat sig och format sig efter varandra. När kärlen stått på plats i några veckor bör detta problem ha löst sig av sig självt.

Varför kan inte plast- och pappersförpackningar ligga i kärl 1?

Varje kärl innehåller två större fack och två mindre fack. Restavfall, matavfall, pappersförpackningar och plastförpackningar är de mest volymkrävande materialen och behöver således ha de större facken.

Vi har valt att placera matavfall och restavfall i kärl 1 då det är viktigt att just dessa material hämtas varannan vecka. Därför hamnar pappers- och plastförpackningar i kärl 2 som töms var 4:e vecka.

Dock är volymerna tilltagna för dessa material, vi har gett plats för årligen 2000 liter plastförpackningar och 1800 liter pappersförpackningar, vilket motsvarar ett normalt årsbehov.

Frågor om sortering

Ska jag lägga mitt avfall direkt i behållarna i fyrfackskärlen eller ska allt först läggas i en påse?

Matavfall sorteras i papperspåsar avsedda för matavfall och restavfallet läggs i soppåse, resterande fraktioner lägger du direkt i fyrfackskärlens behållare. På insidan av dina kärl finns tydliga dekaler om vilken avfallstyp som ska läggas i vilket fack.

Tips för att spara plats i dina kärl: Vik ihop pappersförpackningar. Använda gamla brödpåsar eller fryspåsar att lägga mjukplast i så att den komprimeras. Metallburkar kan öppnas i botten och tryckas ihop. Lägg mindre burkar i större burkar.

Frågor om avfallstaxan

Förändras min avfallstaxa när jag får fyrfackskärl?

Byte till fyrfackskärl pågår under 2,5 månader hos 20 000 hushåll i fyra kommuner (Knivsta, Håbo, Sigtuna och Upplands-Bro). I Knivsta kommmun kommer byte till fyrfackskärl att ske från och med vecka 45 till och med vecka 50.

För att få en rationell hantering och administration av detta har respektive nämnd i varje kommun beslutat att alla avgifter ska vara oförändrade under denna period, vilket innebär att man fortsätter att betala för det abonnemang som man har nu fram tills ny taxa börjar gälla. Ny avfallstaxa börjar gälla tidigast från och med 1 januari 2021.

Frågor om appen

Avfallsappen är helt ny och kan fortfarande innehålla enstaka buggar. Vi arbetar löpande med att åtgärda dessa.

Min adress finns inte med i appen?

Delar du kärl med en granne? Om så är fallet måste du ange adressen för den plats där kärlen står.

Har du ett abonnemang för fritidshus? Hämtning för fritidshus sker under perioden vecka 16 till vecka 41. I dagsläget är inte körlistan för fritidshus aktiv, därför ser du inte tömningsdagar för ditt fritidshus än.

Saknar du något i appen?

Om du upptäcker något som inte fungerar tar vi gärna emot dina synpunkter. Detsamma gäller om du inte hittar det avfallsslag du söker på. Skicka ett mejl till knivsta@knivsta.se ange "Avfallsappen" i ämnesraden.

Vill du testa appen?

Sidan uppdaterades: 9 mars 2021