Eldning avrådes i Knivsta kommun
Nu är det torrt i skog och mark. Eldning avrådes tills vidare i Knivsta kommun och i hela regionen. Läs mer

Du är på väg till Knivsta växer - kommunens webbplats för stadsbyggnad och samhällsutveckling.

Du är på väg till vår näringslivswebbplats. Här hittar du allt om näringsliv i Knivsta – från etableringsmöjligheter till företagarnätverk.

Du är på väg till kommunens karriärwebbplats Jobba i Knivsta.
Se vad vi erbjuder!

1.0

Du är på väg till Knivsta biblioteks webbplats. Du kommer att lämna webbplatsen för Knivsta kommun.

Du är på väg till webbplatsen för Hälsohuset -

kommunens sim- och träningscenter.

Du är på väg till webbplatsen för Knivsta Centrum för idrott och kultur (CIK). Du kommer att lämna

Knivsta kommuns webbplats.

Du är på väg till Kommunala skolwebben - webbplatsen för Knivstas kommunala förskolor och skolor.

Du är på väg till webbplatsen för Knivsta kulturskola.

Du är på väg till webbplatsen för Sjögrenska gymnasiet.

Kontakta oss via Kontaktcenter eller nyttja vår självservice

Välkommen till Självservice!

Välj e-tjänster eller blanketter för att utföra ditt ärende till kommunen.
För de flesta ärenden får du ladda ned en blankett, fylla i och skicka in med vanlig post.
Vi erbjuder också e-tjänster, flera av dem inom områdena Förskola och skola respektive Bygga, bo och miljö.
Vår e-tjänsteportal fungerar i de flesta webbläsare, dock ej Internet Explorer.

Här tar du del av våra tjänster på andra språk

Please find our services in other languages below


Välkommen att lyssna på Knivsta.se

Sök på webbplatsen

Anbudsinbjudan kommande verksamhetstomt i Ar företagspark

Knivsta kommun inbjuder härmed intresserade företag att inkomma med anbud på en ny kommande tomt för verksamhetsetablering i området Ar, Knivsta kommun.
Ansökan om avstyckning är inlämnad och den nya fastigheten beräknas bli tillgänglig inom ca ett år.

Om den aktuella tomten

Den blivande fastigheten kommer att ligga i norra delen av AR, längs med Mejselgatan och en med en kommande ny lokalgata angränsande sydväst om fastigheten. Fastigheten kommer ligga ca 2 km från E4:an, trafikplats Brunnby.

Fastigheten kommer att utgöra en del av nuvarande befintliga fastighet Knivsta Gredelby 1:149 och kommer att få en area på ca 4400 m2.

Fastigheten är idag obebyggd och består av skogsmark.

För tomten gäller detaljplan Ar företagspark, Norra delen som medger användningen industri, lager, restaurang, hantverk, kontor samt handel.

Lämna ditt anbud

Anbud avges skriftligen via brev och ska vara Knivsta kommun tillhanda senast 2022-06-30.

Anbudet ska tillsammans med bilagda svar på de kopplade frågorna läggas i ett separat förslutet kuvert inuti anbudsförsändelsen med övrig lämnad information.

Försändelsen ska märkas med ”Anbud tomt i norra Ar”.

Anbud med post skickas till:

Knivsta kommun
Mark och exploatering
Mikael Kallberg
741 75 KNIVSTA

Anbudsgivaren är bunden av sitt anbud i 60 dagar efter anbudstidens utgång.

Kommunen kan inte svara på om ert bud har kommit in då processen är sluten. Svar kan lämnas först när anbuden har öppnats.

Dokument

Kontaktuppgifter

Kent Ryberg, Affärsutvecklare Tillväxtkontoret

Telefon: 070-258 21 90

Mejladress: kent.ryberg@knivsta.se

Bygga, bo och miljö

Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du skickar in dina synpunkter – du hjälper oss i vårt arbete med att utveckla webbplatsen.

Sidan uppdaterades: 8 juni 2022