Du är på väg till vår näringslivswebbplats. Här hittar du allt om näringsliv i Knivsta – från etableringsmöjligheter till företagarnätverk.

Du är på väg till kommunens karriärwebbplats Jobba i Knivsta.
Se vad vi erbjuder!

Kontakta oss via Kontaktcenter eller nyttja vår självservice

Välkommen till Självservice!

Välj e-tjänster eller blanketter för att utföra ditt ärende till kommunen.
För de flesta ärenden får du ladda ned en blankett, fylla i och skicka in med vanlig post.
Vi erbjuder också e-tjänster, flera av dem inom områdena Förskola och skola respektive Bygga, bo och miljö.
Vår e-tjänsteportal fungerar i de flesta webbläsare, dock ej Internet Explorer.

Se kortfattad information på andra språk eller använd
Google translate för att översätta webbplatsen

Välkommen att lyssna på Knivsta.se

Sök på webbplatsen

Gällande översiktsplan

I Knivsta kommun gäller den kommuntäckande Översiktsplan 2017. Nedan kan du läsa mer om den gällande översiktsplanen.

Status

Den nya översiktsplanen blev antagen av kommunfullmäktige den 13 december 2017 och är tänkt att ersätta både översiktsplanen från 2006 samt den fördjupade översiktsplanen från 2012.

Översiktsplanen blev sedan överklagad till Förvaltningsrätten i Uppsala som valde att avslå överklagandet. Det beslutet blev sedan överklagat till Kammarrätten som valde att inte ge prövningstillstånd och därmed stå fast vid Förvaltningsrättens dom. Även Kammarrättens beslutet blev överklagat till Högsta förvaltningsdomstolen. Den 23 december 2019 beslutade Högsta förvaltningsdomstolen att inte ge prövningstillstånd och därmed stå fast vid Kammarrättens dom.

Översiktsplanen 2017, Knivsta kommun vann då laga kraft den 23 december och ersätter därmed den tidigare gällande översiktsplan från 2006 samt den fördjupade översiktsplanen för Knivsta och Alsike tätorter från 2012.

Läs mer

Bygga, bo och miljö

Hjälpte informationen på sidan dig?

Lämna kommentar

För att förbättra vårt informationsflöde tar vi gärna in kommentarer för förbättringar

Sidan uppdaterades: 8 januari 2020