Du är på väg till vår näringslivswebbplats. Här hittar du allt om näringsliv i Knivsta – från etableringsmöjligheter till företagarnätverk.

Du är på väg till kommunens karriärwebbplats Jobba i Knivsta.
Se vad vi erbjuder!

Kontakta oss via Kontaktcenter eller nyttja vår självservice

Välkommen till Självservice!

Välj e-tjänster eller blanketter för att utföra ditt ärende till kommunen.
För de flesta ärenden får du ladda ned en blankett, fylla i och skicka in med vanlig post.
Vi erbjuder också e-tjänster, flera av dem inom områdena Förskola och skola respektive Bygga, bo och miljö.
Vår e-tjänsteportal fungerar i de flesta webbläsare, dock ej Internet Explorer.

Välkommen att lyssna på Knivsta.se

Sök på webbplatsen

Dagvattenstrategi

Dagvattenstrategins syfte är att Knivsta kommun genom gemensamma mål ska kunna arbeta för en långsiktigt hållbar och effektiv dagvattenhantering. Strategin anger riktlinjer
och är vägledande för hur kommunen ska förhålla sig till dagvattenhanteringen.

Därför behövs en dagvattenstrategi i Knivsta kommun

Allt eftersom Knivsta utvecklas och förtätas behöver kommunen aktivt arbeta för att
förebygga problem och ta till vara möjligheterna med dagvatten. Även om detta är allra viktigast i Knivsta tätort och Alsike, där andelen hårdgjorda ytor är som störst, gäller det också i andra delar av kommunen.

En långsiktig hållbar dagvattenhantering kräver samarbete och samverkan inte bara inom olika delar av kommunen, utan även med andra aktörer så som fastighetsägare, byggherrar och flera andra.

Dagvattenhanteringen involverar hela planeringsprocessen: från översiktlig planering och markförsäljning till bygglov, genomförande och drift och skötsel av anläggningar. För att samarbetet om dagvattenhanteringen ska fungera väl och kostsamma skador undvikas behövs en gemensam plattform för arbetet.

Dagvattenstrategins syfte

Dagvattenstrategins syfte är att Knivsta kommun genom gemensamma mål ska kunna arbeta för en långsiktigt hållbar och effektiv dagvattenhantering. Strategin anger riktlinjer och är vägledande för hur kommunen ska förhålla sig till dagvattenhanteringen. Dagvatten är ett gemensamt ansvar och strategin riktar sig till samtliga delar av kommunens organisation som berörs av dagvattenfrågan, inkl. kommunala bolag. Den riktar sig också till aktörer utanför kommunen: fastighetsägare, exploatörer, byggherrar med flera.

Bygga, bo och miljö

Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du skickar in dina synpunkter – du hjälper oss i vårt arbete med att utveckla webbplatsen.

Sidan uppdaterades: 10 december 2019