Du är på väg till vår näringslivswebbplats. Här hittar du allt om näringsliv i Knivsta – från etableringsmöjligheter till företagarnätverk.

Du är på väg till kommunens karriärwebbplats Jobba i Knivsta.
Se vad vi erbjuder!

Kontakta oss via Kontaktcenter eller nyttja vår självservice

Välkommen till Självservice!

Välj e-tjänster eller blanketter för att utföra ditt ärende till kommunen.
För de flesta ärenden får du ladda ned en blankett, fylla i och skicka in med vanlig post.
Vi erbjuder också e-tjänster, flera av dem inom områdena Förskola och skola respektive Bygga, bo och miljö.
Vår e-tjänsteportal fungerar i de flesta webbläsare, dock ej Internet Explorer.

Välkommen att lyssna på Knivsta.se

Sök på webbplatsen

Strategi för vatten och avlopp

Knivsta kommun har en övergripande vision om att vara en socialt, ekonomiskt och ekologiskt långsiktigt hållbar kommun.

Kommunen ska ha en ren miljö, rent vatten, en sund ekonomi och en teknisk försörjning som är effektiv, adekvat och god.

Strategin för vatten och avlopp tydliggör hur VA-frågor bör hanteras i Knivsta för att bidra till denna övergripande målsättning.

Strategin syftar till att skapa goda planeringsförutsättningar för en VA-utveckling som minimerar negativa hälso- och miljöpåverkan, främjar en långsiktigt hållbar bebyggelseutveckling och bidrar aktivt till ett sunt kretslopp av vatten och näringsämnen.

Strategin ger kommunen verktyg att hantera de VA-relaterade problem som finns idag, och säkerställa att inte nya problem uppstår i framtiden.

Bygga, bo och miljö

Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du skickar in dina synpunkter – du hjälper oss i vårt arbete med att utveckla webbplatsen.

Sidan uppdaterades: 10 december 2019