Du är på väg till vår näringslivswebbplats. Här hittar du allt om näringsliv i Knivsta – från etableringsmöjligheter till företagarnätverk.

Du är på väg till kommunens karriärwebbplats Jobba i Knivsta.
Se vad vi erbjuder!

Kontakta oss via Kontaktcenter eller nyttja vår självservice

Välkommen till Självservice!

Välj e-tjänster eller blanketter för att utföra ditt ärende till kommunen.
För de flesta ärenden får du ladda ned en blankett, fylla i och skicka in med vanlig post.
Vi erbjuder också e-tjänster, flera av dem inom områdena Förskola och skola respektive Bygga, bo och miljö.
Vår e-tjänsteportal fungerar i de flesta webbläsare, dock ej Internet Explorer.

Välkommen att lyssna på Knivsta.se

Sök på webbplatsen

Småstaden Knivsta växer fram

Knivsta kommun står inför stark tillväxt och en utveckling av tätorten Knivsta till en modern småstad. Visionen om att kommunen ska ha uppemot 25 000 invånare år 2025 kommer att integreras i det mer långsiktiga perspektivet med 15 000 nya bostäder fram till år 2057, som det så kallade fyrspårsavtalet med staten och regionen innebär.


I fyrspårsavtalet åtar sig Knivsta kommun att skapa sammanlagt 9 000 nya bostäder i Knivsta tätorts västra delar och 6 000 i Alsike. I dessa 15 000 bostäder ingår även några av de områden där detaljplanearbete redan pågår eller nyligen har genomförts. Staten åtar sig i gengäld att, via Trafikverket, bygga två nya järnvägsspår parallellt med de befintliga samt en ny station i Alsike. Regionen åtar sig att utveckla och förbättra kollektivtrafiken i kommunen.

Flera detaljplaner ska arbetas fram för att möjliggöra fortsatt utbyggnad och tillväxt. Detaljplanerna kommer ha sin utgångspunkt i översiktsplanen för området samt i det programarbete för Knivsta tätorts västra delar som pågår fram till 2020/2021.

Se detaljplaner och programöppnas i nytt fönster

Bygga, bo och miljö

Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du skickar in dina synpunkter – du hjälper oss i vårt arbete med att utveckla webbplatsen.

Sidan uppdaterades: 16 juni 2020