Du är på väg till vår näringslivswebbplats. Här hittar du allt om näringsliv i Knivsta – från etableringsmöjligheter till företagarnätverk.

Du är på väg till kommunens karriärwebbplats Jobba i Knivsta.
Se vad vi erbjuder!

Kontakta oss via Kontaktcenter eller nyttja vår självservice

Välkommen till Självservice!

Välj e-tjänster eller blanketter för att utföra ditt ärende till kommunen.
För de flesta ärenden får du ladda ned en blankett, fylla i och skicka in med vanlig post.
Vi erbjuder också e-tjänster, flera av dem inom områdena Förskola och skola respektive Bygga, bo och miljö.
Vår e-tjänsteportal fungerar i de flesta webbläsare, dock ej Internet Explorer.

Välkommen att lyssna på Knivsta.se

Sök på webbplatsen

Kommunens syn på utbyggnadsförslagen

Knivsta kommun är positiv till en utbyggnad av spårkapaciteten från två till fyra spår. Det möjliggör ökad kapacitet för pendeltågstrafiken och underlättar för kommunens många pendlare att välja tåget framför bilen.

Fyra spår gör det också möjligt att bygga en station i Alsike, något kommunen önskat sedan lång tid tillbaka.

Sammantaget skulle fyra spår innebära att Knivsta kommun kan fortsätta att utvecklas på ett klimatsmart och långsiktigt hållbart sätt.

Ökat bostadsbyggande

Ett villkor för utbyggnaden av spårkapaciteten är att Knivsta och Uppsala kommuner möter upp med ökat bostadsbyggande. Under hösten 2017 har frågan förhandlats mellan Knivsta kommun, staten och Region Uppsala. Den 18 december kunde ett avtal undertecknas som innebär att Knivsta kommun ska möjliggöra byggnation av 15 000 nya bostäder inom de kommande 40 åren, i utbyte mot en utbyggnad till fyra spår mellan Stockholm och Uppsala.

Översiktsplan 2017

De bostadsexploateringar som avses ska förläggas på mark som tidigare inte är planlagd och/eller bebyggd. Det handlar alltså inte om att förtäta redan bebyggda områden i tätorterna Knivsta och Alsike. Den övergripande planeringen för den framtida bebyggelsen i Knivsta och Alsike beskrivs i kommunens översiktsplan som fastställdes i december 2017. Översiktsplanen ligger, tillsammans med kommunens vision för framtidens Knivsta, till grund för det programarbete som inleddes sommaren 2018.

Läs mer

Bygga, bo och miljö

Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du skickar in dina synpunkter – du hjälper oss i vårt arbete med att utveckla webbplatsen.

Sidan uppdaterades: 16 juni 2020