Du är på väg till Knivsta växer - kommunens webbplats för stadsbyggnad och samhällsutveckling.

Du är på väg till vår näringslivswebbplats. Här hittar du allt om näringsliv i Knivsta – från etableringsmöjligheter till företagarnätverk.

Du är på väg till kommunens karriärwebbplats Jobba i Knivsta.
Se vad vi erbjuder!

1.0

Du är på väg till Knivsta biblioteks webbplats. Du kommer att lämna webbplatsen för Knivsta kommun.

Du är på väg till webbplatsen för Hälsohuset -

kommunens sim- och träningscenter.

Du är på väg till webbplatsen för Knivsta Centrum för idrott och kultur (CIK). Du kommer att lämna

Knivsta kommuns webbplats.

Du är på väg till Kommunala skolwebben - webbplatsen för Knivstas kommunala förskolor och skolor.

Du är på väg till webbplatsen för Knivsta kulturskola.

Du är på väg till webbplatsen för Sjögrenska gymnasiet.

Kontakta oss via Kontaktcenter eller nyttja vår självservice

Välkommen till Självservice!

Välj e-tjänster eller blanketter för att utföra ditt ärende till kommunen.
För de flesta ärenden får du ladda ned en blankett, fylla i och skicka in med vanlig post.
Vi erbjuder också e-tjänster, flera av dem inom områdena Förskola och skola respektive Bygga, bo och miljö.
Vår e-tjänsteportal fungerar i de flesta webbläsare, dock ej Internet Explorer.

Välkommen att lyssna på Knivsta.se

Sök på webbplatsen

Frågor och svar om feriearbete

Vill du feriearbeta hos oss? Här besvarar vi de vanligaste frågorna om feriearbete på Knivsta kommun.

Alla ungdomar som är folkbokförda i Knivsta kommun och som går i årskurs 9 i grundskolan, eller går gymnasiet årskurs 1.

Sök feriearbete via länken nedan:

Lämna intresseanmälan för feriearbete Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Du kan också hämta intresseanmälningsblankett i Kontaktcenter, Kommunhuset, Centralvägen 18 och i receptionen på Socialtjänstkontoret, Ängbyvägen 10.

Intresseblanketten skickar du till:
Knivsta kommun
Karin Falk
Vård- och omsorgskontoret, 741 75 Knivsta.

Sista ansökningsdag är 26 mars 2021.

Med anledning av nuvarande situation med smittspridning avseende covid-19 är arbetsplatserna begränsade.

Parkarbete

Parkarbete innebär arbete inom park- och naturvård. På dessa arbetsplatser förekommer mycket utomhusarbete.

Vaktmästeri

Vaktmästeri innebär arbetsuppgifter hos vaktmästare, till exempel på en skola.

Lokalvård

Lokalvård innebär arbetsuppgifter inom lokalvård, som städning.

Kultur och fritid

Att arbeta inom kultur och fritid innebär arbete inom kultur och fritids verksamhetsområden. Arbetsuppgifterna kan bestå av allt från att tillsammans med personal planera och genomföra aktiviteter för barn och unga till att arbeta med mer praktiska saker som exempelvis lokalvård och vaktmästeri.

På intresseanmälan finns möjlighet att markera vilka arbetsområden och perioder du helst vill arbeta med.

Det finns även utrymme att skriva lite om dig själv och vilka intressen du har. Då är chansen större att du erbjuds en arbetsplats som passar dig.

Det finns dock ingen garanti för att du får ett feriearbete inom det område och den period du önskar.

Feriearbetet pågår i tre veckor under tre olika perioder under sommaren.

I sommar kan du arbeta:

  • 14 juni – 2 juli
  • 5 juli – 23 juli
  • 26 juli – 13 augusti.

Nej, det är inte möjligt eftersom så många som möjligt ska kunna erbjudas feriearbete.

Feriearbete pågår i tre veckor, med en arbetstid på sex timmar per dag + lunch. Lunchen räknas inte in i arbetstiden. Du kan högst arbete 90 timmar under en treveckorsperiod.

Nej, tanken är att du arbetar under den period du eventuellt blir erbjuden och att du lägger din ledighet till övriga veckor under sommaren.

År 2021 blir lönen så här:

  • Ungdomar 16 - 17 år: lägst 79 kronor per timme inklusive semesterersättning.
  • Ungdomar 18 - 19 år: lägst 96 kronor per timme inklusive semesterersättning.

Lönen betalas av Knivsta kommun.

Efter avslutad period kommer arbetsplatsen lämna in din tjänstgöringsrapport till Karin Falk.

Tjänstgöringsrapporten skall vara underskriven av både din arbetsledare på arbetsplatsen och dig som arbetstagare.

Lönen betalas ut den 27 juli om du feriearbetat vecka 24 - 26, den 27 augusti om du feriearbetat vecka 27 – 29 och den 27 september om du feriearbetat vecka 30 – 32.

OBS!

Om du inte vill att skatt ska dras på din lön så måste du lämna in blanketten ”Intyg för utbetalning av lön utan skatteavdrag” tillsammans med tjänstgöringsrapporten. Annars dras skatt.

Se information under fråga "Måste jag betala skatt på min lön? Hur gör jag för att få skattebefrielse eller skattejämkning?" längre ned på sidan.

Lönen sänds från Knivsta kommun lönecentrum till Nordea.

Om du har ett bankkonto hos Nordea sätts lönen in på ditt konto på Nordea.

Om du har bankkonto i en annan bank måste du gå in på www.nordea.se/anmalkonto med hjälp av bankID. Ange arbetsgivarnummer 626 889.

Om du inte har ett bankID, finns det möjlighet att anmäla konto via separat formulär på nordea.se.

Om du inte har något bankkonto, eller anmält till Nordea att du har annan bank, kommer lönen som en utbetalningsavi.

All lön är skattepliktig.

Men om din årliga inkomst understiger 20 135 kronor under 2021 behöver du inte betala skatt.

För att arbetsgivaren inte automatiskt ska dra skatt måste du fylla i en blankett ”Intyg för utbetalning av lön utan skatteavdrag”.

Om din årliga inkomst överstiger 20 008 kronor kan du ansöka om skattejämkning för att betala mindre skatt än om du till exempel hade arbetat heltid.

Om du inte vill att skatt ska dras på din lön så måste blankett ”Intyg för utbetalning av lön utan skatteavdrag” följa med tjänstgöringsrapporten.

I annat fall dras skatt.

Blanketten ”Intyg för utbetalning av lön utan skatteavdrag” kommer att finnas på den arbetsplats du kommer till.

Den kan också hämtas på Skatteverkets webbplats.

Om din årliga inkomst understiger 20 135 fyller du i blanketten ”Intyg för utbetalning av lön utan skatteavdrag”.

Om din årliga inkomst överstiger 20 135 hämtar du, via Skatteverkets webbplats, blanketten om skattejämkning. Du fyller i den och lägger den tillsammans med tjänstgöringsrapporten.

Ja, du är försäkrad via Knivsta kommun under arbetstid samt på väg till och från arbetsplatsen.

Vi meddelar om du erbjuds feriearbete eller inte via brev under vecka 17-18.

Alla som skall arbeta inom Knivsta kommun i en verksamhet där barn eller äldre vistas skall visa upp ett utdrag från belastningsregistret.

Om din arbetsplats är en verksamhet där barn eller äldre vistas kommer du att få en begäran om utdrag från belastningsregistret medsänt med placeringsmeddelandet/kontraktet från Knivsta kommun.

Fyll omgående i begäran om utdrag från belastningsregistret och sänd in till Polismyndigheten.

Kom ihåg att inte öppna kuvertet när svar kommer från Polismyndigheten.

Lämna kuvertet oöppnat till din arbetsledare då du börjar ditt feriearbete.

Skicka e-post till eller ring till Karin Falk.

Telefon: 018 - 34 70 00 vx.
E-post: karin.falk@knivsta.se

Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du skickar in dina synpunkter – du hjälper oss i vårt arbete med att utveckla webbplatsen.

Sidan uppdaterades: 24 februari 2021