Du är på väg till Knivsta växer - kommunens webbplats för samhällsbyggande och utveckling.

Du är på väg till vår näringslivswebbplats. Här hittar du allt om näringsliv i Knivsta – från etableringsmöjligheter till företagarnätverk.

1.0

Du är på väg till Knivsta biblioteks webbplats. Du kommer att lämna webbplatsen för Knivsta kommun.

Du är på väg till webbplatsen för Hälsohuset -

kommunens sim- och träningscenter.

Du är på väg till webbplatsen för Knivsta Centrum för idrott och kultur (CIK). Du kommer att lämna

Knivsta kommuns webbplats.

Du är på väg till webbplatsen för Knivsta kulturskola.

Du är på väg till webbplatsen för Sjögrenska gymnasiet.

Kontakta oss via Kontaktcenter eller nyttja våra e-tjänster

Välkommen till Självservice!

Välj e-tjänster eller blanketter för att utföra ditt ärende till kommunen.
Många ärenden kan du utföra via våra e-tjänster.
För andra ärenden får du ladda ned en blankett, fylla i och skicka in med vanlig post.

Här tar du del av våra tjänster på andra språk

Please find our services in other languages below

Välkommen att lyssna på Knivsta.se

Sök på webbplatsen

MedarbetarPulsen

I den årliga uppföljningen av hur medarbetare upplever sina villkor för prestation och hälsa (MedarbetarPulsen) har vi överträffat föregående års resultat.

Kollegor som ger varandra high five

Medarbetarnas känsla av stolthet och samhörighet har ökat sedan mätningen startade 2018. MedarbetarPulsen för 2022 visar på att Knivsta kommuns medarbetare upplever trivsel och gemenskap med sina kollegor. Vi mäter också HållbartMedarbetarEngagemang (HME) som följer samma trend för Motivation, Ledarskap och Styrning.

Vi tycker det är viktigt med ”det pratbara”, att vi har dialog om det som berör för att kunna utföra våra uppdrag på bästa sätt. Det bidrar till delaktighet och engagemang. Vi är varandras arbetsmiljö. Genom att prata med varandra kan vi hjälpas åt i våra uppdrag. Samtidigt kan vi skapa en hållbar arbetsmiljö tillsammans.

Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du skickar in dina synpunkter – du hjälper oss i vårt arbete med att utveckla webbplatsen.

Sidan uppdaterades: 27 juni 2023