Du är på väg till Knivsta växer - kommunens webbplats för stadsbyggnad och samhällsutveckling.

Du är på väg till vår näringslivswebbplats. Här hittar du allt om näringsliv i Knivsta – från etableringsmöjligheter till företagarnätverk.

1.0

Du är på väg till Knivsta biblioteks webbplats. Du kommer att lämna webbplatsen för Knivsta kommun.

Du är på väg till webbplatsen för Hälsohuset -

kommunens sim- och träningscenter.

Du är på väg till webbplatsen för Knivsta Centrum för idrott och kultur (CIK). Du kommer att lämna

Knivsta kommuns webbplats.

Du är på väg till Kommunala skolwebben - webbplatsen för Knivstas kommunala förskolor och skolor.

Du är på väg till webbplatsen för Knivsta kulturskola.

Du är på väg till webbplatsen för Sjögrenska gymnasiet.

Du är på väg till Knivsta fyller 20 år!

Kontakta oss via Kontaktcenter eller nyttja våra e-tjänster

Välkommen till Självservice!

Välj e-tjänster eller blanketter för att utföra ditt ärende till kommunen.
För de flesta ärenden får du ladda ned en blankett, fylla i och skicka in med vanlig post.
Vi erbjuder också e-tjänster, flera av dem inom områdena Förskola och skola respektive Bygga, bo och miljö.
Vår e-tjänsteportal fungerar i de flesta webbläsare, dock ej Internet Explorer.

Här tar du del av våra tjänster på andra språk

Please find our services in other languages below

Välkommen att lyssna på Knivsta.se

Sök på webbplatsen

Ekonomikontoret

Ekonomikontoret verkar för en god ekonomisk hushållning genom att stödja kommunens i dess olika verksamheter och processer.

Kvinna som håller spargris

Ekonomikontoret verkar för en god ekonomisk hushållning genom att stödja kommunens verksamheter i styrning och ledning, statistik, kvalitet och tillsyn, följa bokföringslagen och bidra till goda inköp genom att genomföra bra upphandlingar.

Försäkringar och befolkningsprognoser är också frågor som Ekonomikontoret arbetar med.

"Vi är ett kontor som har öga för kommunens bästa. Här finns både kunskap och erfarenhet, men framför allt nyfikenhet. Oavsett vad du jobbar med hos oss så kommer dina insatser att ha stor betydelse för kommunens utveckling. Genom vår insyn i kommunens verksamheter och våra många kontaktytor finns stora möjligheter till egen utveckling".

Dan-Erik Pettersson, ekonomichef, Knivsta kommun

Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du skickar in dina synpunkter – du hjälper oss i vårt arbete med att utveckla webbplatsen.

Sidan uppdaterades: 17 juni 2020