Du är på väg till Knivsta växer - kommunens webbplats för stadsbyggnad och samhällsutveckling.

Du är på väg till vår näringslivswebbplats. Här hittar du allt om näringsliv i Knivsta – från etableringsmöjligheter till företagarnätverk.

1.0

Du är på väg till Knivsta biblioteks webbplats. Du kommer att lämna webbplatsen för Knivsta kommun.

Du är på väg till webbplatsen för Hälsohuset -

kommunens sim- och träningscenter.

Du är på väg till webbplatsen för Knivsta Centrum för idrott och kultur (CIK). Du kommer att lämna

Knivsta kommuns webbplats.

Du är på väg till Kommunala skolwebben - webbplatsen för Knivstas kommunala förskolor och skolor.

Du är på väg till webbplatsen för Knivsta kulturskola.

Du är på väg till webbplatsen för Sjögrenska gymnasiet.

Kontakta oss via Kontaktcenter eller nyttja våra e-tjänster

Välkommen till Självservice!

Välj e-tjänster eller blanketter för att utföra ditt ärende till kommunen.
För de flesta ärenden får du ladda ned en blankett, fylla i och skicka in med vanlig post.
Vi erbjuder också e-tjänster, flera av dem inom områdena Förskola och skola respektive Bygga, bo och miljö.
Vår e-tjänsteportal fungerar i de flesta webbläsare, dock ej Internet Explorer.

Välkommen att lyssna på Knivsta.se

Sök på webbplatsen

Innovationskontoret

Innovationskontorets uppdrag är främst att främja byggandet av en innovationskultur genom att arbeta möjliggörande och stödjande.

Hand håller i en glödlampa

Vi har en stark tro att alla människor och medarbetare bär på goda idéer för att komma till rätta med alla de utmaningar en växande kommun som Knivsta står inför. Därför vill vi bidra till bättre förutsättningar för kommunens alla medarbetare genom att fortsätta uppmuntra till testande, stärkande av den enskilde medarbetaren, öppen kommunikation och en tolerans för misstag i innovationsarbetet.

Förhoppningen är att det bidrar till bättre förutsättningar för kommunens alla verksamheter att på lång sikt skapa- och ta del av goda värden. För att kunna stödja verksamheterna i deras arbete med att förverkliga värdeskapande idéer jobbar kontoret också kontinuerligt med att utveckla de ramverk, strategier, metoder och strukturer som behövs tillsammans med samtliga verksamheter.

"För att möta de utmaningar som Knivsta kommun och offentlig sektor står inför och samtidigt leverera en god välfärd blir en stärkt innovationsförmåga allt viktigare. Kontoret är idag är det minsta sett till antalet medarbetare men det finns en väldigt hög ambition och det viktigt att vi fortsätter utveckla verksamheten. Även om kommunen jobbat med innovationsfrågor tidigare kan ett nyskapat kontor arbeta med detta på ett ännu tydligare sätt och ge bättre förutsättningar för att bli en organisation där idéer tas till vara och medarbetare känner ett engagemang för kommunens utveckling."

-Jessica Fogelberg, Innovationschef i Knivsta kommun

Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du skickar in dina synpunkter – du hjälper oss i vårt arbete med att utveckla webbplatsen.

Sidan uppdaterades: 28 juli 2022