Du är på väg till Knivsta växer - kommunens webbplats för stadsbyggnad och samhällsutveckling.

Du är på väg till vår näringslivswebbplats. Här hittar du allt om näringsliv i Knivsta – från etableringsmöjligheter till företagarnätverk.

1.0

Du är på väg till Knivsta biblioteks webbplats. Du kommer att lämna webbplatsen för Knivsta kommun.

Du är på väg till webbplatsen för Hälsohuset -

kommunens sim- och träningscenter.

Du är på väg till webbplatsen för Knivsta Centrum för idrott och kultur (CIK). Du kommer att lämna

Knivsta kommuns webbplats.

Du är på väg till Kommunala skolwebben - webbplatsen för Knivstas kommunala förskolor och skolor.

Du är på väg till webbplatsen för Knivsta kulturskola.

Du är på väg till webbplatsen för Sjögrenska gymnasiet.

Du är på väg till Knivsta fyller 20 år!

Kontakta oss via Kontaktcenter eller nyttja våra e-tjänster

Välkommen till Självservice!

Välj e-tjänster eller blanketter för att utföra ditt ärende till kommunen.
För de flesta ärenden får du ladda ned en blankett, fylla i och skicka in med vanlig post.
Vi erbjuder också e-tjänster, flera av dem inom områdena Förskola och skola respektive Bygga, bo och miljö.
Vår e-tjänsteportal fungerar i de flesta webbläsare, dock ej Internet Explorer.

Här tar du del av våra tjänster på andra språk

Please find our services in other languages below

Välkommen att lyssna på Knivsta.se

Sök på webbplatsen

Kommunledningskontoret

Kommunledningskontoret ger service både externt och internt, och bidrar med olika strategiska funktioner som juridik, digitalisering och näringsliv till övriga delar av kommunen.

Människor, möten, händer

Kommunledningskontoret i Knivsta kommun ger service både externt och internt. Kontoret ansvarar för kompetens inom exempelvis kommunikation, kontaktcenter, säkerhet och beredskap, lokalförsörjning, måltidsverksamhet och olika strategiska funktioner som juridik, digitalisering och näringsliv. Här finns också kommunens nämndsekretariat, registratur och arkivkompetens.

"Kommunledningskontoret är en organisation i ständig utveckling. Flera stora utvecklingsprojekt bedrivs idag inom digitalisering, verksamhetsutveckling och innovation. Oavsett var du jobbar inom organisationen kommer dina insatser att vara betydelsefulla".

Åsa Franzén, förvaltningschef för Kommunledningskontoret, Knivsta kommun

Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du skickar in dina synpunkter – du hjälper oss i vårt arbete med att utveckla webbplatsen.

Sidan uppdaterades: 17 juni 2020