Du är på väg till Knivsta växer - kommunens webbplats för samhällsbyggande och utveckling.

Du är på väg till vår näringslivswebbplats. Här hittar du allt om näringsliv i Knivsta – från etableringsmöjligheter till företagarnätverk.

1.0

Du är på väg till Knivsta biblioteks webbplats. Du kommer att lämna webbplatsen för Knivsta kommun.

Du är på väg till webbplatsen för Hälsohuset -

kommunens sim- och träningscenter.

Du är på väg till webbplatsen för Knivsta Centrum för idrott och kultur (CIK). Du kommer att lämna

Knivsta kommuns webbplats.

Du är på väg till Kommunala skolwebben - webbplatsen för Knivstas kommunala förskolor och skolor.

Du är på väg till webbplatsen för Knivsta kulturskola.

Du är på väg till webbplatsen för Sjögrenska gymnasiet.

Kontakta oss via Kontaktcenter eller nyttja våra e-tjänster

Välkommen till Självservice!

Välj e-tjänster eller blanketter för att utföra ditt ärende till kommunen.
Många ärenden kan du utföra via våra e-tjänster.
För andra ärenden får du ladda ned en blankett, fylla i och skicka in med vanlig post.

Här tar du del av våra tjänster på andra språk

Please find our services in other languages below

Välkommen att lyssna på Knivsta.se

Sök på webbplatsen

Samhällsbyggnadskontoret

Samhällsbyggnadskontoret ansvarar bland annat för den långsiktiga fysiska och tekniska planeringen i Knivsta kommun. Ett spännande uppdrag i en kommun i stark tillväxt, mitt i regionen Uppsala-Stockholm!

byggarbetare med hjälm

Samhällsutveckling och planering är ett samspel mellan offentliga och privata aktörer, där kommunens främsta uppgift är att jämka allas intressen till den bästa lösningen.

Samhällsbyggnadskontoret ansvarar för den långsiktiga fysiska och tekniska planering i Knivsta kommun. Vi ansvarar också för utveckling, drift och underhåll av det offentliga rummet, som gator och trafik, parker, lekparker och naturmark. Kontoret ansvarar också för hela kommunens avfallshantering.

Det är Samhällsbyggnadskontoret som tar fram översiktsplan och detaljplaner för utbyggnad av kommunen. Kontoret ansvarar också för strategier och dokument, som exempelvis transportplan för hållbar mobilitet, grönstrukturplan och arkitekturpolicy.

”Knivsta kommun ska inte bara vara en föregångskommun för det hållbara samhället, utan också föremål för framtida bomässor. Vem vill inte arbeta med det?”

Jenny Rydåker, Samhällsbyggnadschef i Knivsta kommun

Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du skickar in dina synpunkter – du hjälper oss i vårt arbete med att utveckla webbplatsen.

Sidan uppdaterades: 14 september 2023