Du är på väg till Knivsta växer - kommunens webbplats för stadsbyggnad och samhällsutveckling.

Du är på väg till vår näringslivswebbplats. Här hittar du allt om näringsliv i Knivsta – från etableringsmöjligheter till företagarnätverk.

1.0

Du är på väg till Knivsta biblioteks webbplats. Du kommer att lämna webbplatsen för Knivsta kommun.

Du är på väg till webbplatsen för Hälsohuset -

kommunens sim- och träningscenter.

Du är på väg till webbplatsen för Knivsta Centrum för idrott och kultur (CIK). Du kommer att lämna

Knivsta kommuns webbplats.

Du är på väg till Kommunala skolwebben - webbplatsen för Knivstas kommunala förskolor och skolor.

Du är på väg till webbplatsen för Knivsta kulturskola.

Du är på väg till webbplatsen för Sjögrenska gymnasiet.

Du är på väg till Knivsta fyller 20 år!

Kontakta oss via Kontaktcenter eller nyttja våra e-tjänster

Välkommen till Självservice!

Välj e-tjänster eller blanketter för att utföra ditt ärende till kommunen.
För de flesta ärenden får du ladda ned en blankett, fylla i och skicka in med vanlig post.
Vi erbjuder också e-tjänster, flera av dem inom områdena Förskola och skola respektive Bygga, bo och miljö.
Vår e-tjänsteportal fungerar i de flesta webbläsare, dock ej Internet Explorer.

Här tar du del av våra tjänster på andra språk

Please find our services in other languages below

Välkommen att lyssna på Knivsta.se

Sök på webbplatsen

Tillväxtkontoret

Tillväxtkontorets övergripande uppdrag är att skapa förutsättningar för, bidra till och stimulera kommunens fortsatta tillväxt.

Ungdomar håller om varandra

Tillväxtkontorets övergripande uppdrag är att skapa förutsättningar för, bidra till och stimulera kommunens fortsatta tillväxt.

Uppdraget omfattar bland annat ansvar för kommunens markinnehav, att realisera en aktiv och effektiv mark- och bostadspolitik, nyetablering och utveckling av företag med fler arbetstillfällen, ett gott företagsklimat, en nära dialog och samverkan med marknaden samt en långsiktigt planering och försörjning av kommunal service/samhällsfastigheter.

Kontorets uppdrag omfattar även ansvar för kommunens samhällsbyggnadsprocess och för projektportföljen för bostadsförsörjning, företagsetableringar och samhällsfastigheter.

”Utvecklingen och tillväxten i Knivsta har varit utmärkt sedan vi blev en egen kommun och intresset för att investera och etablera sig i Knivsta har aldrig varit så stort som nu. Det ger oss de historiskt bästa förutsättningarna att ha höga förväntningar och ställa höga krav på samhällsbyggare, fastighetsutvecklare och andra aktörer för att knivstaborna ska få bästa möjliga hållbarhet och samhällsbyggnadskvaliteter.”

Antonio Ameijenda, förvaltningschef för Tillväxtkontoret i Knivsta kommun

Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du skickar in dina synpunkter – du hjälper oss i vårt arbete med att utveckla webbplatsen.

Sidan uppdaterades: 28 december 2022