Du är på väg till vår näringslivswebbplats. Här hittar du allt om näringsliv i Knivsta – från etableringsmöjligheter till företagarnätverk.

Du är på väg till kommunens karriärwebbplats Jobba i Knivsta.
Se vad vi erbjuder!

1.0

Du är på väg till Knivsta biblioteks webbplats. Du kommer att lämna webbplatsen för Knivsta kommun.

Du är på väg till webbplatsen för Hälsohuset -

kommunens sim- och träningscenter.

Du är på väg till webbplatsen för Knivsta Centrum för idrott och kultur (CIK). Du kommer att lämna

Knivsta kommuns webbplats.

Du är på väg till webbplatsen för Knivsta kulturskola.

Du är på väg till webbplatsen för Sjögrenska gymnasiet.

Kontakta oss via Kontaktcenter eller nyttja våra e-tjänster

Här tar du del av våra tjänster på andra språk

Please find our services in other languages below

Välkommen till Självservice!

Välj e-tjänster eller blanketter för att utföra ditt ärende till kommunen.
Många ärenden kan du utföra via våra e-tjänster.
För andra ärenden får du ladda ned en blankett, fylla i och skicka in med vanlig post.

Välkommen att lyssna på Knivsta.se

Sök på webbplatsen

Alsike Nord etapp 1

En detaljplan med syfte att möjliggöra en fortsatt utbyggnad av bostäder i Alsike samt utbyggnad av Brunnbyvägen. Planområdet är beläget nordväst om Östra Brännkärr.

Detaljplanen vann laga kraft 4 juni 2013.

Status

Kommunfullmäktige beslutade den 25 april 2013 att anta Detaljplan för Alsike Nord etapp 1. Beslutet om antagande vann laga kraft den 4 juni 2013.

Diarienummer PLA 2010-020014

Områdesbeskrivning

Planområdet är beläget mellan den utbyggda stadsdelen Östra Brännkärr och den tänkta framtida stadsmässiga bebyggelsekoncentrationen med ett litet småstadsliknande centrum och pendeltågshållplats vid Björkkällevägen.

Syfte

Syftet med planen är att möjliggöra fortsatt utbyggnad av bostäder i Alsike samt att möjliggöra en utbyggnad av Brunnbyvägen norrut med anslutning till väg 1051 (Björkkällevägen).

Handlingar

Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du skickar in dina synpunkter – du hjälper oss i vårt arbete med att utveckla webbplatsen.

Sidan uppdaterades: 10 november 2023