Du är på väg till vår näringslivswebbplats. Här hittar du allt om näringsliv i Knivsta – från etableringsmöjligheter till företagarnätverk.

Du är på väg till kommunens karriärwebbplats Jobba i Knivsta.
Se vad vi erbjuder!

1.0

Du är på väg till Knivsta biblioteks webbplats. Du kommer att lämna webbplatsen för Knivsta kommun.

Du är på väg till webbplatsen för Hälsohuset -

kommunens sim- och träningscenter.

Du är på väg till webbplatsen för Knivsta Centrum för idrott och kultur (CIK). Du kommer att lämna

Knivsta kommuns webbplats.

Du är på väg till webbplatsen för Knivsta kulturskola.

Du är på väg till webbplatsen för Sjögrenska gymnasiet.

Kontakta oss via Kontaktcenter eller nyttja våra e-tjänster

Här tar du del av våra tjänster på andra språk

Please find our services in other languages below

Välkommen till Självservice!

Välj e-tjänster eller blanketter för att utföra ditt ärende till kommunen.
Många ärenden kan du utföra via våra e-tjänster.
För andra ärenden får du ladda ned en blankett, fylla i och skicka in med vanlig post.

Välkommen att lyssna på Knivsta.se

Sök på webbplatsen

Del av Boängsåsen i Alsike

Detaljplan med syfte att möjliggöra bostadsbebyggelse i form av småhus, radhus och flerbostadshus samt att vissa naturpartier bevaras. Planområdet är beläget i Alsike.

Detaljplanen vann laga kraft 12 januari 2007.

Status

Bygg- och miljönämnden beslutade den 6 december 2006 att anta detaljplan för del av Boängsåsen i Alsike.

Beslutet om antagande vann laga kraft den 12 januari 2007.

Diarienummer: PLA 2006-020001

Områdesbeskrivning

Planområdet ligger väster, söder och öster om Alsike skola. Detaljplanen omfattar de kvarter respektive delar av kvarter i gällande detaljplan, som ligger närmast Brunnbyvägen.

Syfte

Huvudsyftet med detaljplanen är detsamma som den tidigare gällande detaljplan från 2005. Det innebär att planen huvudsakligen syftar till att skapa byggrätter för bostäder, i form av småhus, radhus och flerbostadshus och till att vissa naturpartier ska bevaras obebyggda. Efter särskild prövning får lokal för boendeservice samt småskalig handel, hantverk och förskola inrättas.

Den nu aktuella ändringen av gällande planbestämmelser innebär att vissa detaljer justeras så att planen anger samma bestämmelser för de kvarter som har likartade förutsättningar. Det blir en något mer sammanhållen utformning av bebyggelsen längs Brunnbyvägen. Syftet är också att ändra några bestämmelser i gällande detaljplan som är svåra att förena.

Handlingar

Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du skickar in dina synpunkter – du hjälper oss i vårt arbete med att utveckla webbplatsen.

Sidan uppdaterades: 10 november 2023