Du är på väg till vår näringslivswebbplats. Här hittar du allt om näringsliv i Knivsta – från etableringsmöjligheter till företagarnätverk.

Du är på väg till kommunens karriärwebbplats Jobba i Knivsta.
Se vad vi erbjuder!

1.0

Du är på väg till Knivsta biblioteks webbplats. Du kommer att lämna webbplatsen för Knivsta kommun.

Du är på väg till webbplatsen för Hälsohuset -

kommunens sim- och träningscenter.

Du är på väg till webbplatsen för Knivsta Centrum för idrott och kultur (CIK). Du kommer att lämna

Knivsta kommuns webbplats.

Du är på väg till webbplatsen för Knivsta kulturskola.

Du är på väg till webbplatsen för Sjögrenska gymnasiet.

Kontakta oss via Kontaktcenter eller nyttja våra e-tjänster

Här tar du del av våra tjänster på andra språk

Please find our services in other languages below

Välkommen till Självservice!

Välj e-tjänster eller blanketter för att utföra ditt ärende till kommunen.
Många ärenden kan du utföra via våra e-tjänster.
För andra ärenden får du ladda ned en blankett, fylla i och skicka in med vanlig post.

Välkommen att lyssna på Knivsta.se

Sök på webbplatsen

Förskola intill Kölängsvägen

Detaljplan med syfte att möjliggöra uppförande av en förskola. Planområdet ligger 1,5 kilometer nordöst om järnvägsstationen i Knivsta.

Detaljplanen vann laga kraft 7 mars 2017.

Status

Samhällsutvecklingsnämnden beslutade den 6 februari 2017 att anta Detaljplan för förskola intill Kölängsvägen.

Detaljplanen vann laga kraft 7 mars 2017.

Diarienummer: BMK 2014-000603

Områdesbeskrivning

Planområdet ligger 1,5 kilometer nordöst om järnvägsstationen i Knivsta. Området avgränsas i väster av Kölängsvägen, i söder av bostadsbebyggelse, i öster av en stig samt i norr av en infartsväg för bebyggelse norr om planområdet.

Syfte

Detaljplanens syfte är att möjliggöra uppförandet av en förskola, med upp till åtta avdelningar, som är anpassade till de naturvärden som finns i området intill Kölängsvägen, inom en del av kommunala fastigheten Gredelby 2:1.

Handlingar

Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du skickar in dina synpunkter – du hjälper oss i vårt arbete med att utveckla webbplatsen.

Sidan uppdaterades: 10 november 2023