Du är på väg till vår näringslivswebbplats. Här hittar du allt om näringsliv i Knivsta – från etableringsmöjligheter till företagarnätverk.

Du är på väg till kommunens karriärwebbplats Jobba i Knivsta.
Se vad vi erbjuder!

1.0

Du är på väg till Knivsta biblioteks webbplats. Du kommer att lämna webbplatsen för Knivsta kommun.

Du är på väg till webbplatsen för Hälsohuset -

kommunens sim- och träningscenter.

Du är på väg till webbplatsen för Knivsta Centrum för idrott och kultur (CIK). Du kommer att lämna

Knivsta kommuns webbplats.

Du är på väg till webbplatsen för Knivsta kulturskola.

Du är på väg till webbplatsen för Sjögrenska gymnasiet.

Kontakta oss via Kontaktcenter eller nyttja våra e-tjänster

Här tar du del av våra tjänster på andra språk

Please find our services in other languages below

Välkommen till Självservice!

Välj e-tjänster eller blanketter för att utföra ditt ärende till kommunen.
Många ärenden kan du utföra via våra e-tjänster.
För andra ärenden får du ladda ned en blankett, fylla i och skicka in med vanlig post.

Välkommen att lyssna på Knivsta.se

Sök på webbplatsen

Genvägen i västra Nor

Detaljplan med syfte att möjliggöra en ökad exploatering för främst bostäder. Planområdet är beläget i södra Knivsta strax nordost om Knivsta kyrka.

Detaljplanen vann laga kraft 20 juli 2016.

Status

Kommunfullmäktige beslutade den 15 juni 2016 att anta detaljplanen för Genvägen i Västra Nor.

Beslutet om antagande vann laga kraft den 20 juli 2016.

Diarienummer: PLA 2011-020001

Områdesbeskrivning

Området ligger i södra Knivsta nordost om Knivsta kyrka. Ytmässigt omfattar planområdet cirka sex hektar och begränsas av Genvägen i sydväst, en skogsbeklädd höjd i nordost, detaljplan för Eriksberg i nordväst. Till centrum är det drygt 1.5 kilometer.

Marken är i huvudsak privatägd, men fastigheten, vilken Genvägen till större delen är belägen på, från Forsbyvägen i norr till fastigheten Nor S:1 i söder, äger kommunen. Genvägen sköts dock av Solhaga vägsamfällighet.

Syfte

Detaljplanens syfte är att möjliggöra en ökad exploatering (främst bostäder) i området. En förhoppning är även att en kommande exploatering ska vara i samklang med ett större område, som redovisas i detaljplaneprogrammet för Norra och Västra Nor.

Handlingar

Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du skickar in dina synpunkter – du hjälper oss i vårt arbete med att utveckla webbplatsen.

Sidan uppdaterades: 10 november 2023