Du är på väg till vår näringslivswebbplats. Här hittar du allt om näringsliv i Knivsta – från etableringsmöjligheter till företagarnätverk.

Du är på väg till kommunens karriärwebbplats Jobba i Knivsta.
Se vad vi erbjuder!

1.0

Du är på väg till Knivsta biblioteks webbplats. Du kommer att lämna webbplatsen för Knivsta kommun.

Du är på väg till webbplatsen för Hälsohuset -

kommunens sim- och träningscenter.

Du är på väg till webbplatsen för Knivsta Centrum för idrott och kultur (CIK). Du kommer att lämna

Knivsta kommuns webbplats.

Du är på väg till webbplatsen för Knivsta kulturskola.

Du är på väg till webbplatsen för Sjögrenska gymnasiet.

Kontakta oss via Kontaktcenter eller nyttja våra e-tjänster

Här tar du del av våra tjänster på andra språk

Please find our services in other languages below

Välkommen till Självservice!

Välj e-tjänster eller blanketter för att utföra ditt ärende till kommunen.
Många ärenden kan du utföra via våra e-tjänster.
För andra ärenden får du ladda ned en blankett, fylla i och skicka in med vanlig post.

Välkommen att lyssna på Knivsta.se

Sök på webbplatsen

Gredelby 4:33 med flera

Detaljplan där syftet är möjliggöra bebyggelse av radhus och garage. Planområdet är beläget strax söder om Gredelbyleden och omfattar bland annat Gredelbyskolan.

Detaljplanen vann laga kraft 2 juni 2015.

Status

Kommunfullmäktige beslutade den 23 april 2015 att anta Detaljplan för Gredelby 4:33 med flera.

Beslutet om antagande vann laga kraft den 2 juni 2015.

Diarienummer: PLA 2003-020009

Områdesbeskrivning

Planområdet ligger strax söder om Gredelbyleden och omfattar Gredelbyskolan samt anslutande vägar. Planområdet är cirka 1,5 hektar.

Syfte

Syftet med detaljplanen är att utöka byggrätten för fastigheten Gredelby 4:33 för att rymma cirka fem radhus och garage där anslutning ska ske via Forngravsvägen.

Kringliggande vägar tas med i planen för att aktualisera dem i plan. Exempelvis är del av Rågångsvägen och Forngravsvägen angiven som parkmark i den tidigare gällande detaljplan. Med denna detaljplan bekräftas vägarna och får användningen lokalgata.

Handlingar

Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du skickar in dina synpunkter – du hjälper oss i vårt arbete med att utveckla webbplatsen.

Sidan uppdaterades: 10 november 2023