Du är på väg till vår näringslivswebbplats. Här hittar du allt om näringsliv i Knivsta – från etableringsmöjligheter till företagarnätverk.

Du är på väg till kommunens karriärwebbplats Jobba i Knivsta.
Se vad vi erbjuder!

1.0

Du är på väg till Knivsta biblioteks webbplats. Du kommer att lämna webbplatsen för Knivsta kommun.

Du är på väg till webbplatsen för Hälsohuset -

kommunens sim- och träningscenter.

Du är på väg till webbplatsen för Knivsta Centrum för idrott och kultur (CIK). Du kommer att lämna

Knivsta kommuns webbplats.

Du är på väg till webbplatsen för Knivsta kulturskola.

Du är på väg till webbplatsen för Sjögrenska gymnasiet.

Kontakta oss via Kontaktcenter eller nyttja våra e-tjänster

Här tar du del av våra tjänster på andra språk

Please find our services in other languages below

Välkommen till Självservice!

Välj e-tjänster eller blanketter för att utföra ditt ärende till kommunen.
Många ärenden kan du utföra via våra e-tjänster.
För andra ärenden får du ladda ned en blankett, fylla i och skicka in med vanlig post.

Välkommen att lyssna på Knivsta.se

Sök på webbplatsen

Haknäs 1:27

Detaljplan med syfte att ändra användningssätt och utöka byggrätten för att möjliggöra en tillbyggnad. Planområdet är beläget i Haknäs väster om Vassunda.

Detaljplanen vann laga kraft 12 december 2003.

Status

Bygg- och miljönämnden beslutade den 12 november 2003 att anta detaljplan för Haknäs 1:27.

Beslutet om antagande vann laga kraft den 12 december 2003.

Diarienummer: PLA 2003-020026

Områdesbeskrivning

Fastigheten ligger i området Haknäs väster om Vassunda

Syfte

Planen syftar till att ändra det i tidigare gällande plan angivna användningssättet från fritidsbostad till permanentbostad samt att utöka byggrätten för att möjliggöra en tillbyggnad.

Handlingar till planen

Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du skickar in dina synpunkter – du hjälper oss i vårt arbete med att utveckla webbplatsen.

Sidan uppdaterades: 10 november 2023