Du är på väg till vår näringslivswebbplats. Här hittar du allt om näringsliv i Knivsta – från etableringsmöjligheter till företagarnätverk.

Du är på väg till kommunens karriärwebbplats Jobba i Knivsta.
Se vad vi erbjuder!

1.0

Du är på väg till Knivsta biblioteks webbplats. Du kommer att lämna webbplatsen för Knivsta kommun.

Du är på väg till webbplatsen för Hälsohuset -

kommunens sim- och träningscenter.

Du är på väg till webbplatsen för Knivsta Centrum för idrott och kultur (CIK). Du kommer att lämna

Knivsta kommuns webbplats.

Du är på väg till webbplatsen för Knivsta kulturskola.

Du är på väg till webbplatsen för Sjögrenska gymnasiet.

Kontakta oss via Kontaktcenter eller nyttja våra e-tjänster

Här tar du del av våra tjänster på andra språk

Please find our services in other languages below

Välkommen till Självservice!

Välj e-tjänster eller blanketter för att utföra ditt ärende till kommunen.
Många ärenden kan du utföra via våra e-tjänster.
För andra ärenden får du ladda ned en blankett, fylla i och skicka in med vanlig post.

Välkommen att lyssna på Knivsta.se

Sök på webbplatsen

Knivsta stationssamhälle, Lyckåsen med mera

Detaljplan med syfte att komplettera användningen av den befintliga byggnaden till att även omfatta vårdboende.

Detaljplanen vann laga kraft 12 december 2015.

Status

Samhällsutvecklingsnämnden beslutade den 3 november 2015 att anta ändring genom tillägg av stadsplan för Knivsta stationssamhälle, Lyckåsen med mera.

Beslutet om antagande vann laga kraft den 12 december 2015.

Diarienummer: BMK 2015-000298.

Områdesbeskrivning

Planområdet befinner sig i kvarteret Bandyklubban i centrala Knivsta, väster om järnvägsspåret i hörnet av Ängbyvägen och Fotbollsvägen. Det omfattar en del av fastigheten Ängby 1:16.

Fastigheten omfattas av en gällande detaljplan från 1986, Stadsplan för västra delen av Knivsta stationssamhälle, Lyckåsen med mera (Aktnummer 0380-P88/6).

Syfte

Detaljplanens syfte är att komplettera användningen av den befintliga byggnaden från bostadsändamål till att även omfatta vårdboende, så att den befintliga verksamheten, ett HVB-hem (Hem för Vård och Boende), ska vara planenlig.

Ändringen avser inte att ändra underliggande plans huvudsyfte. Den ursprungliga handlingen består och ska läsas tillsammans med denna ändring.

Handlingar

Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du skickar in dina synpunkter – du hjälper oss i vårt arbete med att utveckla webbplatsen.

Sidan uppdaterades: 10 november 2023