Du är på väg till vår näringslivswebbplats. Här hittar du allt om näringsliv i Knivsta – från etableringsmöjligheter till företagarnätverk.

Du är på väg till kommunens karriärwebbplats Jobba i Knivsta.
Se vad vi erbjuder!

1.0

Du är på väg till Knivsta biblioteks webbplats. Du kommer att lämna webbplatsen för Knivsta kommun.

Du är på väg till webbplatsen för Hälsohuset -

kommunens sim- och träningscenter.

Du är på väg till webbplatsen för Knivsta Centrum för idrott och kultur (CIK). Du kommer att lämna

Knivsta kommuns webbplats.

Du är på väg till webbplatsen för Knivsta kulturskola.

Du är på väg till webbplatsen för Sjögrenska gymnasiet.

Kontakta oss via Kontaktcenter eller nyttja våra e-tjänster

Här tar du del av våra tjänster på andra språk

Please find our services in other languages below

Välkommen till Självservice!

Välj e-tjänster eller blanketter för att utföra ditt ärende till kommunen.
Många ärenden kan du utföra via våra e-tjänster.
För andra ärenden får du ladda ned en blankett, fylla i och skicka in med vanlig post.

Välkommen att lyssna på Knivsta.se

Sök på webbplatsen

Knivstahemmet

En detaljplan med syfte att möjliggöra en högre exploateringsgrad genom att höja tillåten byggnadshöjd. Planen är belägen södra Knivsta mellan järnvägen och Forsbyvägen, söder om Vårsångsvägen. Detaljplanen vann laga kraft 2014-12-30.

Status

Bygg- och miljönämnden beslutade den 25 november 2014 att anta Detaljplan för Ändring genom tillägg till Knivstahemmet.

Beslutet om antagande vann laga kraft den 30 december 2014.

Diarienummer: BMN 2011-0200010

Underliggande detaljplan vann laga kraft 12 januari 2001.

Områdesbeskrivning

Planområdet är beläget i södra Knivsta mellan järnvägen och Forsbyvägen, söder om Vårsångsvägen.

Syfte

Syftet med planändringen är att möjliggöra högre exploateringsgrad
genom att höja planens tillåtna byggnadshöjd som en anpassning till
eventuellt ytterligare behov av bostad-, skol-, vård- och kontorslokaler.

Den underliggande detaljplanens huvudsyfte ändras inte. Den ursprungliga planhandlingen består och ska läsas tillsammans med denna ändring.

Handlingar

Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du skickar in dina synpunkter – du hjälper oss i vårt arbete med att utveckla webbplatsen.

Sidan uppdaterades: 10 november 2023