Du är på väg till vår näringslivswebbplats. Här hittar du allt om näringsliv i Knivsta – från etableringsmöjligheter till företagarnätverk.

Du är på väg till kommunens karriärwebbplats Jobba i Knivsta.
Se vad vi erbjuder!

1.0

Du är på väg till Knivsta biblioteks webbplats. Du kommer att lämna webbplatsen för Knivsta kommun.

Du är på väg till webbplatsen för Hälsohuset -

kommunens sim- och träningscenter.

Du är på väg till webbplatsen för Knivsta Centrum för idrott och kultur (CIK). Du kommer att lämna

Knivsta kommuns webbplats.

Du är på väg till webbplatsen för Knivsta kulturskola.

Du är på väg till webbplatsen för Sjögrenska gymnasiet.

Kontakta oss via Kontaktcenter eller nyttja våra e-tjänster

Här tar du del av våra tjänster på andra språk

Please find our services in other languages below

Välkommen till Självservice!

Välj e-tjänster eller blanketter för att utföra ditt ärende till kommunen.
Många ärenden kan du utföra via våra e-tjänster.
För andra ärenden får du ladda ned en blankett, fylla i och skicka in med vanlig post.

Välkommen att lyssna på Knivsta.se

Sök på webbplatsen

Kvarter Apoteket, Särsta 3:43 med flera

Ändring av detaljplan med syfte att möjliggöra en ändamålsenlig bebyggelse för butiker och kontor samt en mindre byggnad på torget.

Planområdet är beläget i Knivsta centrum i korsningen mellan Apoteksvägen och Forsbyvägen.

Detaljplanen vann laga kraft 12 december 2003.

Status

Bygg- och miljönämnden beslutade den 12 november 2003 att anta detaljplanen för del av kvarter Apoteket, Särsta 3:43 med flera.

Beslutet om antagande vann laga kraft den 12 december 2003.

Diarienummer: PLA 2003-020007.

Områdesbeskrivning

Planområdet ligger vid korsningen mellan Apoteksvägen och Forsbyvägen i centrala Knivsta och är cirka 1.500 kvadratmeter stort.

Syfte

Ändring av tidigare gällande detaljplan för att möjliggöra en med dagens förutsättningar mer ändamålsenlig byggnad för butiker och kontor, samt ett torg och parkeringsplatser. Syftet är också att pröva möjligheten att ha en mindre byggnad för handel eller gatukök intill torget.

Den aktuella platsen är mycket viktig i Knivsta, både för centrums funktion och för stadsbilden. Det nya bör länka samman miljön längs Apotektvägen med den längs Forsbyvägen, både funktionellt och visuellt och helst med hög arkitektonisk kvalité.

Handlingar

Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du skickar in dina synpunkter – du hjälper oss i vårt arbete med att utveckla webbplatsen.

Sidan uppdaterades: 10 november 2023