Du är på väg till vår näringslivswebbplats. Här hittar du allt om näringsliv i Knivsta – från etableringsmöjligheter till företagarnätverk.

Du är på väg till kommunens karriärwebbplats Jobba i Knivsta.
Se vad vi erbjuder!

1.0

Du är på väg till Knivsta biblioteks webbplats. Du kommer att lämna webbplatsen för Knivsta kommun.

Du är på väg till webbplatsen för Hälsohuset -

kommunens sim- och träningscenter.

Du är på väg till webbplatsen för Knivsta Centrum för idrott och kultur (CIK). Du kommer att lämna

Knivsta kommuns webbplats.

Du är på väg till webbplatsen för Knivsta kulturskola.

Du är på väg till webbplatsen för Sjögrenska gymnasiet.

Kontakta oss via Kontaktcenter eller nyttja våra e-tjänster

Här tar du del av våra tjänster på andra språk

Please find our services in other languages below

Välkommen till Självservice!

Välj e-tjänster eller blanketter för att utföra ditt ärende till kommunen.
Många ärenden kan du utföra via våra e-tjänster.
För andra ärenden får du ladda ned en blankett, fylla i och skicka in med vanlig post.

Välkommen att lyssna på Knivsta.se

Sök på webbplatsen

Sågenområdet, Kvarter Virkesladan, Gredelby 7:85

Detaljplan med syfte att möjliggöra en ökad exploatering på fastigheten Gredelby 7:85. Detaljplanen vann laga kraft 16 mars 2017. Kvarteret är i det närmaste färdigställt.

Status

Kommunfullmäktige beslutade den 9 mars 2016 att anta Detaljplan för kvarter Virkesladan, Gredelby 7:85, Sågenområdet. Planen har sedan överklagats upp till Mark- och miljööverdomstolen, som den 16 mars 2017 beslutade att inte ge prövningstillstånd.

Detaljplanen har därmed vunnit laga kraft den 16 mars 2017.

Diarienummer: BMK 2014-000032.

Områdesbeskrivning

Planområdet är beläget i Centrala Knivsta inom sågenområdet direkt norr om kommunhuset och Staffansvägen.

Syfte

Detaljplanen syftar till att möjliggöra en ökad exploatering på fastigheten Gredelby 7:85. Den relativt låga exploateringsgraden i gällande plan anses kunna höjas som en anpassning till Knivsta kommuns Vision 2025, att bland annat vara en hållbar modern småstad med 20 000 till 25 000 invånare och med en ökad andel av befolkningen som arbetar i kommunen.

I huvudsak behålls markanvändningen enligt gällande detaljplan. De förändringar som föreslås handlar främst om att exploateringsgraden utökas genom att tillåta fler våningar. Bebyggelsen ska stärka och poängtera centrum med en blandning av funktioner och med höga arkitektoniska kvaliteter. Den bidrar till en variation av nya och gamla byggnader med olika uttryck och byggnadshöjder. Torgbildningar och samlingsplatser inspirerar till möten och önskad mångfald.

Handlingar

Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du skickar in dina synpunkter – du hjälper oss i vårt arbete med att utveckla webbplatsen.

Sidan uppdaterades: 4 juni 2024