Du är på väg till vår näringslivswebbplats. Här hittar du allt om näringsliv i Knivsta – från etableringsmöjligheter till företagarnätverk.

Du är på väg till kommunens karriärwebbplats Jobba i Knivsta.
Se vad vi erbjuder!

1.0

Du är på väg till Knivsta biblioteks webbplats. Du kommer att lämna webbplatsen för Knivsta kommun.

Du är på väg till webbplatsen för Hälsohuset -

kommunens sim- och träningscenter.

Du är på väg till webbplatsen för Knivsta Centrum för idrott och kultur (CIK). Du kommer att lämna

Knivsta kommuns webbplats.

Du är på väg till webbplatsen för Knivsta kulturskola.

Du är på väg till webbplatsen för Sjögrenska gymnasiet.

Kontakta oss via Kontaktcenter eller nyttja våra e-tjänster

Här tar du del av våra tjänster på andra språk

Please find our services in other languages below

Välkommen till Självservice!

Välj e-tjänster eller blanketter för att utföra ditt ärende till kommunen.
Många ärenden kan du utföra via våra e-tjänster.
För andra ärenden får du ladda ned en blankett, fylla i och skicka in med vanlig post.

Välkommen att lyssna på Knivsta.se

Sök på webbplatsen

Särsta 62:1 och del av Särsta 3:1

Detaljplan med syfte att möjliggöra uppförande av handels-, kontors- och bostadsbyggnad samt ett utvidgat torg.

Detaljplanen vann laga kraft 5 mars 2007.

Status

Kommunfullmäktige beslutade den 8 februari 2007 att anta detaljplan för Särsta 62:1 och del av Särsta 3:1.

Beslutet om antagande vann laga kraft den 5 mars 2007.

Diarienummer: PLA 2004-020009.

Områdesbeskrivning

Planområdet ligger vid korsningen mellan Apoteksvägen och Forsbyvägen i kvarteret Jägra i centrala Knivsta och är 2192 kvadratmeter stort.

Syfte

Ändring av gällande detaljplan för att möjliggöra uppförande av handels-, kontors- och bostadsbyggnad. Planen innebär också ett utvidgat torg i norra delen av planområdet. Platsen är viktig, både för centrums funktion och för stadsbilden.

Handlingar

Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du skickar in dina synpunkter – du hjälper oss i vårt arbete med att utveckla webbplatsen.

Sidan uppdaterades: 10 november 2023