Du är på väg till vår näringslivswebbplats. Här hittar du allt om näringsliv i Knivsta – från etableringsmöjligheter till företagarnätverk.

Du är på väg till kommunens karriärwebbplats Jobba i Knivsta.
Se vad vi erbjuder!

1.0

Du är på väg till Knivsta biblioteks webbplats. Du kommer att lämna webbplatsen för Knivsta kommun.

Du är på väg till webbplatsen för Hälsohuset -

kommunens sim- och träningscenter.

Du är på väg till webbplatsen för Knivsta Centrum för idrott och kultur (CIK). Du kommer att lämna

Knivsta kommuns webbplats.

Du är på väg till webbplatsen för Knivsta kulturskola.

Du är på väg till webbplatsen för Sjögrenska gymnasiet.

Kontakta oss via Kontaktcenter eller nyttja våra e-tjänster

Här tar du del av våra tjänster på andra språk

Please find our services in other languages below

Välkommen till Självservice!

Välj e-tjänster eller blanketter för att utföra ditt ärende till kommunen.
Många ärenden kan du utföra via våra e-tjänster.
För andra ärenden får du ladda ned en blankett, fylla i och skicka in med vanlig post.

Välkommen att lyssna på Knivsta.se

Sök på webbplatsen

Västra delen av kvarter Segerdal

Detaljplan med syfte att möjliggöra uppförandet av ett kontorshus, byggnader för handel och kontor, parkeringar för allmänt ändamål samt bevarande av karaktären på en befintlig byggnad.

Detaljplanen vann laga kraft 23 juli 2010.

Status

Kommunfullmäktige beslutade den 17 juni 2010 att anta Detaljplan för västra delen av kvarter Segerdal med undantag för fastigheten Särsta 12:1.

Beslutet om antagande vann laga kraft den 23 juli 2010

Diarienummer: PLA 2006-020008

Områdesbeskrivning

Planområdet ligger i västra delen av kvarteret Segerdal mellan Apoteksvägen, Centralvägen och Staffansvägen.

Syfte

Syftet är att möjliggöra uppförande av kontorshus på fastigheten Gredelby 21:3, byggnader för handel och kontor på fastigheten Gredelby 21:1 och parkeringar för allmänt ändamål på fastigheten Gredelby 21:1.

Planen avser även att bevara karaktären på byggnaden där tidigare "Modins järnhandel" låg och där Swedbank finns idag.

Handlingar

Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du skickar in dina synpunkter – du hjälper oss i vårt arbete med att utveckla webbplatsen.

Sidan uppdaterades: 10 november 2023