Du är på väg till vår näringslivswebbplats. Här hittar du allt om näringsliv i Knivsta – från etableringsmöjligheter till företagarnätverk.

Du är på väg till kommunens karriärwebbplats Jobba i Knivsta.
Se vad vi erbjuder!

1.0

Du är på väg till Knivsta biblioteks webbplats. Du kommer att lämna webbplatsen för Knivsta kommun.

Du är på väg till webbplatsen för Hälsohuset -

kommunens sim- och träningscenter.

Du är på väg till webbplatsen för Knivsta Centrum för idrott och kultur (CIK). Du kommer att lämna

Knivsta kommuns webbplats.

Du är på väg till webbplatsen för Knivsta kulturskola.

Du är på väg till webbplatsen för Sjögrenska gymnasiet.

Kontakta oss via Kontaktcenter eller nyttja våra e-tjänster

Här tar du del av våra tjänster på andra språk

Please find our services in other languages below

Välkommen till Självservice!

Välj e-tjänster eller blanketter för att utföra ditt ärende till kommunen.
Många ärenden kan du utföra via våra e-tjänster.
För andra ärenden får du ladda ned en blankett, fylla i och skicka in med vanlig post.

Välkommen att lyssna på Knivsta.se

Sök på webbplatsen

Lagga Kyrkby

Planprogrammet för Lagga Kyrkby godkändes av bygg- och miljönämnden 2013. Området är beläget nordost om Knivsta.

Status

Bygg- och miljönämnden beslutade den 26 februari 2013 att godkänna detaljplaneprogrammet för Lagga Kyrkby.

Diarienummer: PLA 2010-020005

Områdesbeskrivning

Lagga kyrkby ligger i Storåns dalgång nordost om Knivsta centralort och söder om Uppsala. Programområdet omfattar kyrkbyn samt naturmarker norr och söder om byn.

Syfte

Syftet är att utreda förutsättningarna för ny bebyggelse samt säkerställa känsliga natur- och kulturvärden inom programområdet vid Lagga kyrkby.

Handlingar och utredningar till programmet

Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du skickar in dina synpunkter – du hjälper oss i vårt arbete med att utveckla webbplatsen.

Sidan uppdaterades: 10 november 2023