Du är på väg till vår näringslivswebbplats. Här hittar du allt om näringsliv i Knivsta – från etableringsmöjligheter till företagarnätverk.

Du är på väg till kommunens karriärwebbplats Jobba i Knivsta.
Se vad vi erbjuder!

1.0

Du är på väg till Knivsta biblioteks webbplats. Du kommer att lämna webbplatsen för Knivsta kommun.

Du är på väg till webbplatsen för Hälsohuset -

kommunens sim- och träningscenter.

Du är på väg till webbplatsen för Knivsta Centrum för idrott och kultur (CIK). Du kommer att lämna

Knivsta kommuns webbplats.

Du är på väg till webbplatsen för Knivsta kulturskola.

Du är på väg till webbplatsen för Sjögrenska gymnasiet.

Kontakta oss via Kontaktcenter eller nyttja våra e-tjänster

Här tar du del av våra tjänster på andra språk

Please find our services in other languages below

Välkommen till Självservice!

Välj e-tjänster eller blanketter för att utföra ditt ärende till kommunen.
Många ärenden kan du utföra via våra e-tjänster.
För andra ärenden får du ladda ned en blankett, fylla i och skicka in med vanlig post.

Välkommen att lyssna på Knivsta.se

Sök på webbplatsen

Om detaljplaner och program

Här kan du läsa mer om detaljplaner och program, och se hur planer och program används i en kommun.

Vad är en detaljplan?

En detaljplan är ett juridiskt bindande dokument och består av en plankarta och en tillhörande planbeskrivning.

Med detaljplanen reglerar kommunen hur marken och vattnet inom kommunen ska användas och bebyggas. Detaljplanen talar därför om vad du och andra får och inte får bygga inom ett planområde.

En detaljplan kan vara mer eller mindre omfattande. I den gällande detaljplan som finns för det område där din fastighet är belägen står vad du får göra på fastigheten. Där kan det exempelvis finnas bestämmelser för storleken på byggnader, antal våningar eller hur nära tomtgränsen du får bygga.

I plankartan fastställer kommunen vilken mark som ska vara gata, torg, park eller kvartersmark. Här tar kommunen också ställning till vilken sorts verksamhet som får förekomma inom kvarteret och hur stor del av kvarteret som får bebyggas.

Detaljplanen ligger sedan som grund för vid bygglovsprövningen och genom att detaljplanelägga mark förenklas hanteringen av bygglov.

Detaljplanen gäller tills den antingen ändras, ersätts eller upphävs.

Läs mer om detaljplaneprocessen, det vill säga arbetet med att ta fram eller förändra en detaljplan

Vad är ett program?

I vissa fall, för att underlätta arbetet med detaljplaner, kan kommunen välja att upprätta ett särskilt program för ett specifikt område.

Det är en fördel att upprätta ett program för komplicerade planer som berör många invånare eller som sträcker sig över ett större område. Ett exempel på när kommunen kan välja att upprätta ett program är när en stadsdel ska utvecklas.

Se kommunens gällande program

Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du skickar in dina synpunkter – du hjälper oss i vårt arbete med att utveckla webbplatsen.

Sidan uppdaterades: 10 november 2023