Du är på väg till vår näringslivswebbplats. Här hittar du allt om näringsliv i Knivsta – från etableringsmöjligheter till företagarnätverk.

Du är på väg till kommunens karriärwebbplats Jobba i Knivsta.
Se vad vi erbjuder!

1.0

Du är på väg till Knivsta biblioteks webbplats. Du kommer att lämna webbplatsen för Knivsta kommun.

Du är på väg till webbplatsen för Hälsohuset -

kommunens sim- och träningscenter.

Du är på väg till webbplatsen för Knivsta Centrum för idrott och kultur (CIK). Du kommer att lämna

Knivsta kommuns webbplats.

Du är på väg till webbplatsen för Knivsta kulturskola.

Du är på väg till webbplatsen för Sjögrenska gymnasiet.

Kontakta oss via Kontaktcenter eller nyttja våra e-tjänster

Här tar du del av våra tjänster på andra språk

Please find our services in other languages below

Välkommen till Självservice!

Välj e-tjänster eller blanketter för att utföra ditt ärende till kommunen.
Många ärenden kan du utföra via våra e-tjänster.
För andra ärenden får du ladda ned en blankett, fylla i och skicka in med vanlig post.

Välkommen att lyssna på Knivsta.se

Sök på webbplatsen

Ansök om planbesked

Nedan finner du information om hur du ansöker om planbesked och om avgiften som kommunen tar för planbesked.

Så här går det till att ansöka om planbesked

  • Inledningsvis tar du kontakt med vår översikstplanerare för att starta en dialog om processen.
  • Väljer du att gå vidare i processen kommer översiktsplaneraren att skicka ut länk till e-tjänt för ansökan (du behöver då bank-id). Det går även vid behov att få den på papper.
  • I ansökan beskriver syftet med åtgärden till kommunen tillsammans med en avgränsningskarta över området.
  • Kartunderlag med fastighetsgränser kan du beställa hos kart- och GIS-kontoret, växel 018-34 70 00.
  • När en ansökan inkommer till kommunen registrerar vi den och skickar en bekräftelse till dig som sökande.
  • Inom fyra månader ska kommunen besluta om planbesked. När beslutet är fattat lämnar vi ett besked till den sökande - antingen blir planbeskedet positivt eller negativt. Ett positivt planbesked innebär att kommunen har för avsikt att inleda planarbete. Kommunen anger även en ungefärlig tidpunkt för detaljplanens antagande vid beskedet.
  • Om kommunen inte finner det lämpligt med den föreslagna planläggningen blir planbeskedet negativt. Du kan inte överklaga ett planbesked då det inte är juridiskt bindande. Däremot är kommunen skyldig att ange skälen till avslag och sökande har möjlighet att lämna in en ny ansökan.
    Observera att kommunen tar ut en avgift för planbeskedet, vare sig det är positivt eller negativt.
  • När kommunstyrelsen har behandlat planbeskedet avslutar de ärendet. Vid ett positivit planbesked tar samhällsbyggnadskontoret över ärendet, där det behandlas av planenheten. När tidpunkten att inleda ett planarbete närmar sig tar planenheten kontakt med sökande och diskuterar ärendet.
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du skickar in dina synpunkter – du hjälper oss i vårt arbete med att utveckla webbplatsen.

Sidan uppdaterades: 10 november 2023