Coronaviruset och covid-19:
För att förhindra smittspridning råder skärpta nationella föreskrifter och allmänna råd som vi alla behöver följa. Läs mer om coronaviruset och covid-19

Du är på väg till vår näringslivswebbplats. Här hittar du allt om näringsliv i Knivsta – från etableringsmöjligheter till företagarnätverk.

Du är på väg till kommunens karriärwebbplats Jobba i Knivsta.
Se vad vi erbjuder!

1.0

Du är på väg till Knivsta biblioteks webbplats. Du kommer att lämna webbplatsen för Knivsta kommun.

Du är på väg till webbplatsen för Hälsohuset -

kommunens sim- och träningscenter.

Du är på väg till webbplatsen för Knivsta Centrum för idrott och kultur (CIK). Du kommer att lämna

Knivsta kommuns webbplats.

Du är på väg till Kommunala skolwebben - webbplatsen för Knivstas kommunala förskolor och skolor.

Du är på väg till webbplatsen för Knivsta kulturskola.

Du är på väg till webbplatsen för Sjögrenska gymnasiet.

Sök på webbplatsen

Cirkulationsplats vid Gredelbyvägen /Boängsvägen

Knivsta kommun bygger en ny cirkulationsplats på Gredelbyleden, med anslutningar mot Boängsvägen och Kölängsvägen.

Anledningen till att cirkulationsplatsen byggs är att trafiksituationen i området med tiden har blivit allt besvärligare för både fordonstrafik och gång- och cykeltrafik.

Förra året invigdes en ny förskola, Norrgårdens förskola, som ligger på Kölängsvägen. Nu byggs ytterligare en förskola i närområdet, på Boängsvägen. Den förskolan kommer öppna sin verksamhet hösten 2020.

Med den nya cirkulationsplatsen förbättras framkomligheten och säkerheten ökas på platsen.

Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du skickar in dina synpunkter – du hjälper oss i vårt arbete med att utveckla webbplatsen.

Sidan uppdaterades: 11 september 2020