Du är på väg till vår näringslivswebbplats. Här hittar du allt om näringsliv i Knivsta – från etableringsmöjligheter till företagarnätverk.

Du är på väg till kommunens karriärwebbplats Jobba i Knivsta.
Se vad vi erbjuder!

1.0

Du är på väg till Knivsta biblioteks webbplats. Du kommer att lämna webbplatsen för Knivsta kommun.

Du är på väg till webbplatsen för Hälsohuset -

kommunens sim- och träningscenter.

Du är på väg till webbplatsen för Knivsta Centrum för idrott och kultur (CIK). Du kommer att lämna

Knivsta kommuns webbplats.

Du är på väg till Kommunala skolwebben - webbplatsen för Knivstas kommunala förskolor och skolor.

Du är på väg till webbplatsen för Knivsta kulturskola.

Du är på väg till webbplatsen för Sjögrenska gymnasiet.

Kontakta oss via Kontaktcenter eller nyttja våra e-tjänster

Här tar du del av våra tjänster på andra språk

Please find our services in other languages below

Välkommen till Självservice!

Välj e-tjänster eller blanketter för att utföra ditt ärende till kommunen.
Många ärenden kan du utföra via våra e-tjänster.
För andra ärenden får du ladda ned en blankett, fylla i och skicka in med vanlig post.

Välkommen att lyssna på Knivsta.se

Sök på webbplatsen

Margaretavägen

Ett större vägprojekt har genomförts vid Margaretavägen, med flera aktörer inblandade. Knivsta kommun har asfalterat vägen för fordonstrafik, anlagt park och andra grönytor samt byggt ny gång- och cykelväg. Stängslet runt parken kommer att vara kvar under vintern 22-23 för att skydda det nysådda gräset. 

Karta över arbetena längs med Margaretavägen

Del i arbetet med Walloxen

Kommunens vägarbeten längs med Margaretavägen är del i arbetet med hela området Walloxen, med flera aktörer inblandade.

Här har Sisyfosgruppen uppfört nya Margarethaskolan, med förskola och skola, samt flerbostadshus och radhus. Området har också plats för verksamheter. Roslagsvatten bygger nya VA-ledningar som kopplas till gamla och nya fastigheter.

Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du skickar in dina synpunkter – du hjälper oss i vårt arbete med att utveckla webbplatsen.

Sidan uppdaterades: 10 november 2023