Du är på väg till vår näringslivswebbplats. Här hittar du allt om näringsliv i Knivsta – från etableringsmöjligheter till företagarnätverk.

Du är på väg till kommunens karriärwebbplats Jobba i Knivsta.
Se vad vi erbjuder!

1.0

Du är på väg till Knivsta biblioteks webbplats. Du kommer att lämna webbplatsen för Knivsta kommun.

Du är på väg till webbplatsen för Hälsohuset -

kommunens sim- och träningscenter.

Du är på väg till webbplatsen för Knivsta Centrum för idrott och kultur (CIK). Du kommer att lämna

Knivsta kommuns webbplats.

Du är på väg till Kommunala skolwebben - webbplatsen för Knivstas kommunala förskolor och skolor.

Du är på väg till webbplatsen för Knivsta kulturskola.

Du är på väg till webbplatsen för Sjögrenska gymnasiet.

Sök på webbplatsen

Alsike Nord, Idrotts- och aktivitetshus

En detaljplan med syfte att möjliggöra uppförandet av ett idrotts- och aktivitetshus längs Brunnbyvägen i Alsike. Planområdet är beläget i den västra delen av Alsike nord etapp 1.

Detaljplanen vann laga kraft 20 juni 2018. 

Samhällsutvecklingsnämnden beslutade den 21 maj 2018 att anta Detaljplan för Vrå 1:150 Idrotts- och Aktivitetshus i Norra Alsike.

Detaljplanen vann laga kraft den 20 juni 2018.

Diarienummer: BMK 2016-000695

Handlingar

Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du skickar in dina synpunkter – du hjälper oss i vårt arbete med att utveckla webbplatsen.

Sidan uppdaterades: 21 april 2021