Du är på väg till vår näringslivswebbplats. Här hittar du allt om näringsliv i Knivsta – från etableringsmöjligheter till företagarnätverk.

Du är på väg till kommunens karriärwebbplats Jobba i Knivsta.
Se vad vi erbjuder!

1.0

Du är på väg till Knivsta biblioteks webbplats. Du kommer att lämna webbplatsen för Knivsta kommun.

Du är på väg till webbplatsen för Hälsohuset -

kommunens sim- och träningscenter.

Du är på väg till webbplatsen för Knivsta Centrum för idrott och kultur (CIK). Du kommer att lämna

Knivsta kommuns webbplats.

Du är på väg till Kommunala skolwebben - webbplatsen för Knivstas kommunala förskolor och skolor.

Du är på väg till webbplatsen för Knivsta kulturskola.

Du är på väg till webbplatsen för Sjögrenska gymnasiet.

Sök på webbplatsen

Ändring av detaljplaneändring Särsta 3:184

Detaljplanen för Särsta 3:184 är beläget i centrala Knivsta vid Forsbyvägen. Samhällsutecklingsnämnden antog planen 1 mars 2021 och planen vann laga kraft 29 mars 2021.

Bild med stegen för detaljplaneprocessen. Planen har vunnit laga kraft.

Status

Ändring av detaljplan Särsta 3:184, del av kvarter Apoteket, Knivsta kommun

Samhällsutvecklingsnämnden beslutade den 1 mars 2021 att anta ändring av detaljplan Särsta 3:184, del av kvarter Apoteket

Detaljplanen har därmed vunnit laga kraft den 29 mars 2021.

Den som vill ha ersättning för skador på grund av detaljplanen enligt plan- och bygglagen (PBL 2010:900) 14 kap måste väcka talan om det vid mark- och miljödomstolen inom två år. Tiden räknas från det datum planen vunnit laga kraft (se ovan). Om skadan rimligen inte kunde förutses inom den tiden får talan väckas senare.

Samhällsbyggnadskontoret

Områdesbeskrivning

Planområdet för Särsta 3:184 är beläget i centrala Knivsta vid Forsbyvägen.

Handlingar och utredningar till planen

Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du skickar in dina synpunkter – du hjälper oss i vårt arbete med att utveckla webbplatsen.

Sidan uppdaterades: 24 januari 2022