Du är på väg till vår näringslivswebbplats. Här hittar du allt om näringsliv i Knivsta – från etableringsmöjligheter till företagarnätverk.

Du är på väg till kommunens karriärwebbplats Jobba i Knivsta.
Se vad vi erbjuder!

1.0

Du är på väg till Knivsta biblioteks webbplats. Du kommer att lämna webbplatsen för Knivsta kommun.

Du är på väg till webbplatsen för Hälsohuset -

kommunens sim- och träningscenter.

Du är på väg till webbplatsen för Knivsta Centrum för idrott och kultur (CIK). Du kommer att lämna

Knivsta kommuns webbplats.

Du är på väg till Kommunala skolwebben - webbplatsen för Knivstas kommunala förskolor och skolor.

Du är på väg till webbplatsen för Knivsta kulturskola.

Du är på väg till webbplatsen för Sjögrenska gymnasiet.

Du är på väg till Knivsta fyller 20 år!

Sök på webbplatsen

Boängsåsen Alsike

En detaljplan med syfte att möjliggöra bostadsbebyggelse i form av småhus, radhus och flerbostadshus samt bevarande av vissa naturpartier. Planområdet är beläget väster, söder och öster om Alsike skola.

Detaljplanen vann laga kraft 30 augusti 2005.

Status

Kommunfullmäktige beslutade den 3 mars 2005 att anta detaljplan för Boängsåsen, Alsike.

Beslutet om antagande vann laga kraft den 30 augusti 2005.

Diarienummer: PLA 2003-020012

Områdesbeskrivning

Planområdet ligger väster, söder och öster om Alsike skola. Genom planområdet sträcker sig Brunnbyvägen i ungefär nordsydlig riktning.

Syfte

Detaljplanen syftar huvudsakligen till att skapa byggrätter för bostäder, i form av småhus, radhus och flerbostadshus och till att vissa naturpartier ska bevaras obebyggda. Efter särskild prövning får inrättas lokal för boendeservice samt småskalig handel, hantverk och förskola.

Handlingen syftar också till att ta fram underlag för beslut om namn på allmänna platser inom planområdet.

Handlingar

Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du skickar in dina synpunkter – du hjälper oss i vårt arbete med att utveckla webbplatsen.

Sidan uppdaterades: 16 juni 2020