Du är på väg till vår näringslivswebbplats. Här hittar du allt om näringsliv i Knivsta – från etableringsmöjligheter till företagarnätverk.

Du är på väg till kommunens karriärwebbplats Jobba i Knivsta.
Se vad vi erbjuder!

1.0

Du är på väg till Knivsta biblioteks webbplats. Du kommer att lämna webbplatsen för Knivsta kommun.

Du är på väg till webbplatsen för Hälsohuset -

kommunens sim- och träningscenter.

Du är på väg till webbplatsen för Knivsta Centrum för idrott och kultur (CIK). Du kommer att lämna

Knivsta kommuns webbplats.

Du är på väg till Kommunala skolwebben - webbplatsen för Knivstas kommunala förskolor och skolor.

Du är på väg till webbplatsen för Knivsta kulturskola.

Du är på väg till webbplatsen för Sjögrenska gymnasiet.

Du är på väg till Knivsta fyller 20 år!

Sök på webbplatsen

Centrala Ängby, Ängby 1:1 med flera

Detaljplan med syfte att skapa förutsättningar för bostadsbebyggelse, förskola, centrumverksamheter samt natur- och parkområden. Planområdet är beläget i centrala Knivsta, väster om järnvägen.

Detaljplanen vann laga kraft 21 mars 2019.

Status

Kommunfullmäktige beslutade den 15 augusti 2018 att anta Detaljplan för Centrala Ängby, Ängby 1:1 med flera.

Beslutet om antagande vann laga kraft 21 mars 2019.

Diarienummer: BMK 2014-000709.

Områdesbeskrivning

Detaljplanen är belägen vid centralt på den västra delen av Knivsta mellan järnvägen och Gredelbyleden.

Syfte

Planområdet är beläget centralt i Knivsta tätort väster om järnvägen och längs med Gredelbyleden. Syftet med planen är att skapa förutsättningar att bygga bostäder, förskola, centrumverksamheter, natur- och parkområden.

Handlingar

Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du skickar in dina synpunkter – du hjälper oss i vårt arbete med att utveckla webbplatsen.

Sidan uppdaterades: 2 maj 2022