Du är på väg till vår näringslivswebbplats. Här hittar du allt om näringsliv i Knivsta – från etableringsmöjligheter till företagarnätverk.

Du är på väg till kommunens karriärwebbplats Jobba i Knivsta.
Se vad vi erbjuder!

1.0

Du är på väg till Knivsta biblioteks webbplats. Du kommer att lämna webbplatsen för Knivsta kommun.

Du är på väg till webbplatsen för Hälsohuset -

kommunens sim- och träningscenter.

Du är på väg till webbplatsen för Knivsta Centrum för idrott och kultur (CIK). Du kommer att lämna

Knivsta kommuns webbplats.

Du är på väg till Kommunala skolwebben - webbplatsen för Knivstas kommunala förskolor och skolor.

Du är på väg till webbplatsen för Knivsta kulturskola.

Du är på väg till webbplatsen för Sjögrenska gymnasiet.

Du är på väg till Knivsta fyller 20 år!

Sök på webbplatsen

Del av kvarter Segerdal, Gredelby 21:1 med flera

Detaljplanen för Segerdal är belägen i centrala Knivsta intill tågstationen och kommunhuset. Detaljplanen vann laga kraft 9 juli och antogs i Kommunfullmäktige den 10 juni 2020.

Status

Kommunfullmäktige har beslutat att anta Detaljplan för del av kv. Segerdal den 10 juni 2020. Detaljplanen har därmed vunnit laga kraft den 9 juli 2020.

Handlingar som rör planen finner du längre ner på sidan.

Diarienummer: BMK 2017-000163.

Områdesbeskrivning

Planen är belägen i centrala Knivsta intill tågstationen och kommunhuset och inkluderar bland annat byggnaden där tidigare "Modins järnhandel" låg och där Swedbank idag finns.

Syfte

Syftet med planläggningen är att möjliggöra för en varierande och ändamålsenlig bebyggelse med flertalet olika funktioner såsom bostäder och centrumverksamheter. Skapa en tydlig koppling mellan det nya och det gamla Knivsta, bidra till ett levande och tryggt centrum genom god arkitektonisk utformning samt skapa en attraktiv och levande stadsmiljö med entréer och butiker som vänder sig ut mot gatorna. Föra in mer grönytor i stadskärnan med varierande funktioner och skapa ytor för ekosystemtjänster och dagvattenrening. Även bevaring av karaktären på den röda trävilla som ligger mot Centralvägen.

Handlingar och utredningar till planen

Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du skickar in dina synpunkter – du hjälper oss i vårt arbete med att utveckla webbplatsen.

Sidan uppdaterades: 11 juli 2022