Du är på väg till vår näringslivswebbplats. Här hittar du allt om näringsliv i Knivsta – från etableringsmöjligheter till företagarnätverk.

Du är på väg till kommunens karriärwebbplats Jobba i Knivsta.
Se vad vi erbjuder!

1.0

Du är på väg till Knivsta biblioteks webbplats. Du kommer att lämna webbplatsen för Knivsta kommun.

Du är på väg till webbplatsen för Hälsohuset -

kommunens sim- och träningscenter.

Du är på väg till webbplatsen för Knivsta Centrum för idrott och kultur (CIK). Du kommer att lämna

Knivsta kommuns webbplats.

Du är på väg till Kommunala skolwebben - webbplatsen för Knivstas kommunala förskolor och skolor.

Du är på väg till webbplatsen för Knivsta kulturskola.

Du är på väg till webbplatsen för Sjögrenska gymnasiet.

Du är på väg till Knivsta fyller 20 år!

Sök på webbplatsen

Gredelby 1:6

Detaljplan med syfte att flytta en byggrätt inom fastigheten för bättre tomtutnyttjande. Planområdet är beläget i nordvästra Knivsta.

Detaljplanen vann laga kraft 14 juni 2011.

Status

Bygg- och miljönämnden beslutade den 10 maj 2011 att anta Detaljplan för Gredelby 1:6.

Beslutet om antagande vann laga kraft den 14 juni 2011.

Diarienummer: PLA 2010-020011

Områdesbeskrivning

Planområdet är beläget i nordvästra Knivsta och begränsas i söder av Högåsvägen, i väster av Gredelby 1:19 och i norr och öster av naturområdet Gredelbyhagar.

Syfte

Planens syfte är att flytta byggrätt för komplementbyggnad i den tidigare gällande planen, till nordöstra delen av fastigheten. Detta bidrar till att bättre utnyttja tomtens egenskaper. Placeringen av byggnaden är fastlagd genom prickmarkering av övrig mark.

Handlingar

Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du skickar in dina synpunkter – du hjälper oss i vårt arbete med att utveckla webbplatsen.

Sidan uppdaterades: 16 juni 2020