Du är på väg till vår näringslivswebbplats. Här hittar du allt om näringsliv i Knivsta – från etableringsmöjligheter till företagarnätverk.

Du är på väg till kommunens karriärwebbplats Jobba i Knivsta.
Se vad vi erbjuder!

1.0

Du är på väg till Knivsta biblioteks webbplats. Du kommer att lämna webbplatsen för Knivsta kommun.

Du är på väg till webbplatsen för Hälsohuset -

kommunens sim- och träningscenter.

Du är på väg till webbplatsen för Knivsta Centrum för idrott och kultur (CIK). Du kommer att lämna

Knivsta kommuns webbplats.

Du är på väg till Kommunala skolwebben - webbplatsen för Knivstas kommunala förskolor och skolor.

Du är på väg till webbplatsen för Knivsta kulturskola.

Du är på väg till webbplatsen för Sjögrenska gymnasiet.

Du är på väg till Knivsta fyller 20 år!

Sök på webbplatsen

Gredelby 4:33 med flera

Detaljplan där syftet är möjliggöra bebyggelse av radhus och garage. Planområdet är beläget strax söder om Gredelbyleden och omfattar bland annat Gredelbyskolan.

Detaljplanen vann laga kraft 2 juni 2015.

Status

Kommunfullmäktige beslutade den 23 april 2015 att anta Detaljplan för Gredelby 4:33 med flera.

Beslutet om antagande vann laga kraft den 2 juni 2015.

Diarienummer: PLA 2003-020009

Områdesbeskrivning

Planområdet ligger strax söder om Gredelbyleden och omfattar Gredelbyskolan samt anslutande vägar. Planområdet är cirka 1,5 hektar.

Syfte

Syftet med detaljplanen är att utöka byggrätten för fastigheten Gredelby 4:33 för att rymma cirka fem radhus och garage där anslutning ska ske via Forngravsvägen.

Kringliggande vägar tas med i planen för att aktualisera dem i plan. Exempelvis är del av Rågångsvägen och Forngravsvägen angiven som parkmark i den tidigare gällande detaljplan. Med denna detaljplan bekräftas vägarna och får användningen lokalgata.

Handlingar

Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du skickar in dina synpunkter – du hjälper oss i vårt arbete med att utveckla webbplatsen.

Sidan uppdaterades: 16 juni 2020