Du är på väg till vår näringslivswebbplats. Här hittar du allt om näringsliv i Knivsta – från etableringsmöjligheter till företagarnätverk.

Du är på väg till kommunens karriärwebbplats Jobba i Knivsta.
Se vad vi erbjuder!

1.0

Du är på väg till Knivsta biblioteks webbplats. Du kommer att lämna webbplatsen för Knivsta kommun.

Du är på väg till webbplatsen för Hälsohuset -

kommunens sim- och träningscenter.

Du är på väg till webbplatsen för Knivsta Centrum för idrott och kultur (CIK). Du kommer att lämna

Knivsta kommuns webbplats.

Du är på väg till Kommunala skolwebben - webbplatsen för Knivstas kommunala förskolor och skolor.

Du är på väg till webbplatsen för Knivsta kulturskola.

Du är på väg till webbplatsen för Sjögrenska gymnasiet.

Sök på webbplatsen

Gredelby 4:33 med flera

Detaljplan där syftet är möjliggöra bebyggelse av radhus och garage. Planområdet är beläget strax söder om Gredelbyleden och omfattar bland annat Gredelbyskolan.

Detaljplanen vann laga kraft 2 juni 2015.

Status

Kommunfullmäktige beslutade den 23 april 2015 att anta Detaljplan för Gredelby 4:33 med flera.

Beslutet om antagande vann laga kraft den 2 juni 2015.

Diarienummer: PLA 2003-020009

Områdesbeskrivning

Planområdet ligger strax söder om Gredelbyleden och omfattar Gredelbyskolan samt anslutande vägar. Planområdet är cirka 1,5 hektar.

Syfte

Syftet med detaljplanen är att utöka byggrätten för fastigheten Gredelby 4:33 för att rymma cirka fem radhus och garage där anslutning ska ske via Forngravsvägen.

Kringliggande vägar tas med i planen för att aktualisera dem i plan. Exempelvis är del av Rågångsvägen och Forngravsvägen angiven som parkmark i den tidigare gällande detaljplan. Med denna detaljplan bekräftas vägarna och får användningen lokalgata.

Handlingar

Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du skickar in dina synpunkter – du hjälper oss i vårt arbete med att utveckla webbplatsen.

Sidan uppdaterades: 16 juni 2020