Du är på väg till vår näringslivswebbplats. Här hittar du allt om näringsliv i Knivsta – från etableringsmöjligheter till företagarnätverk.

Du är på väg till kommunens karriärwebbplats Jobba i Knivsta.
Se vad vi erbjuder!

1.0

Du är på väg till Knivsta biblioteks webbplats. Du kommer att lämna webbplatsen för Knivsta kommun.

Du är på väg till webbplatsen för Hälsohuset -

kommunens sim- och träningscenter.

Du är på väg till webbplatsen för Knivsta Centrum för idrott och kultur (CIK). Du kommer att lämna

Knivsta kommuns webbplats.

Du är på väg till Kommunala skolwebben - webbplatsen för Knivstas kommunala förskolor och skolor.

Du är på väg till webbplatsen för Knivsta kulturskola.

Du är på väg till webbplatsen för Sjögrenska gymnasiet.

Sök på webbplatsen

Haknäs 1:27

Detaljplan med syfte att ändra användningssätt och utöka byggrätten för att möjliggöra en tillbyggnad. Planområdet är beläget i Haknäs väster om Vassunda.

Detaljplanen vann laga kraft 12 december 2003.

Status

Bygg- och miljönämnden beslutade den 12 november 2003 att anta detaljplan för Haknäs 1:27.

Beslutet om antagande vann laga kraft den 12 december 2003.

Diarienummer: PLA 2003-020026

Områdesbeskrivning

Fastigheten ligger i området Haknäs väster om Vassunda

Syfte

Planen syftar till att ändra det i tidigare gällande plan angivna användningssättet från fritidsbostad till permanentbostad samt att utöka byggrätten för att möjliggöra en tillbyggnad.

Handlingar till planen

FörsättsbladPDF (pdf, 87.1 kB)

PlankartaPDF (pdf, 87.3 kB)

Plan- och genomförandebeskrivningPDF (pdf, 28.3 kB)

Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du skickar in dina synpunkter – du hjälper oss i vårt arbete med att utveckla webbplatsen.

Sidan uppdaterades: 16 juni 2020