Du är på väg till vår näringslivswebbplats. Här hittar du allt om näringsliv i Knivsta – från etableringsmöjligheter till företagarnätverk.

Du är på väg till kommunens karriärwebbplats Jobba i Knivsta.
Se vad vi erbjuder!

1.0

Du är på väg till Knivsta biblioteks webbplats. Du kommer att lämna webbplatsen för Knivsta kommun.

Du är på väg till webbplatsen för Hälsohuset -

kommunens sim- och träningscenter.

Du är på väg till webbplatsen för Knivsta Centrum för idrott och kultur (CIK). Du kommer att lämna

Knivsta kommuns webbplats.

Du är på väg till Kommunala skolwebben - webbplatsen för Knivstas kommunala förskolor och skolor.

Du är på väg till webbplatsen för Knivsta kulturskola.

Du är på väg till webbplatsen för Sjögrenska gymnasiet.

Sök på webbplatsen

Knivstahemmet, Gredelby 4:33 med flera

En detaljplan med syfte att möjliggöra en högre exploateringsgrad genom att höja tillåten byggnadshöjd. Planen är belägen söder om Knivsta längs med Forsbyvägen och Vårsångsvägen.

Detaljplanen vann laga kraft 2 juni 2015.

Status

Kommunfullmäktige beslutade den 23 april 2015 att anta Detaljplan för Gredelby 4:33 med flera.

Beslutet om antagande vann laga kraft den 2 juni 2015

Diarienummer: PLA 2003-020009.

Områdesbeskrivning

Planområdet är beläget söder om Knivsta längs Forsbyvägen och Vårsångsvägen.

Syfte

Syftet med planändringen är att möjliggöra högre exploateringsgrad
genom att höja planens tillåtna byggnadshöjd som en anpassning till
eventuellt ytterligare behov av bostad-, skol-, vård- och kontorslokaler.

Den underliggande detaljplanens huvudsyfte ändras inte. Den ursprungliga planhandlingen består och ska läsas tillsammans med denna ändring.

Handlingar

Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du skickar in dina synpunkter – du hjälper oss i vårt arbete med att utveckla webbplatsen.

Sidan uppdaterades: 16 juni 2020