Du är på väg till vår näringslivswebbplats. Här hittar du allt om näringsliv i Knivsta – från etableringsmöjligheter till företagarnätverk.

Du är på väg till kommunens karriärwebbplats Jobba i Knivsta.
Se vad vi erbjuder!

1.0

Du är på väg till Knivsta biblioteks webbplats. Du kommer att lämna webbplatsen för Knivsta kommun.

Du är på väg till webbplatsen för Hälsohuset -

kommunens sim- och träningscenter.

Du är på väg till webbplatsen för Knivsta Centrum för idrott och kultur (CIK). Du kommer att lämna

Knivsta kommuns webbplats.

Du är på väg till Kommunala skolwebben - webbplatsen för Knivstas kommunala förskolor och skolor.

Du är på väg till webbplatsen för Knivsta kulturskola.

Du är på väg till webbplatsen för Sjögrenska gymnasiet.

Du är på väg till Knivsta fyller 20 år!

Sök på webbplatsen

Margarethahemmet, Särsta 38:4

Detaljplan med syfte att möjliggöra uppförandet av nya lokaler för förskola och skola. Syftet är även att möjliggöra byggnader med bostads- och centrumändamål.

Planområdet är beläget i södra Knivsta.

Detaljplanen vann laga kraft 11 februari 2019.

Status

Kommunfullmäktige beslutade den 13 december 2017 att anta Detaljplan för Margarethahemmet, Särsta 38:4.

Beslutet om antagande vann laga kraft 11 februari 2019.

Diarienummer: PLA 2012-020005

Områdesbeskrivning

Planområdet ligger i södra Knivsta och omfattar Margarethahemmet som ligger intill Valloxens västra vik.

Syfte

Detaljplanens syfte är att möjliggöra uppförandet av nya förskole- och skollokaler på södra delen av Särsta 38:4. Samt att möjliggöra nya bygnader på den norra delen av planområdet med bostads- och centrumändamål.

Handlingar

Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du skickar in dina synpunkter – du hjälper oss i vårt arbete med att utveckla webbplatsen.

Sidan uppdaterades: 21 april 2021