Du är på väg till vår näringslivswebbplats. Här hittar du allt om näringsliv i Knivsta – från etableringsmöjligheter till företagarnätverk.

Du är på väg till kommunens karriärwebbplats Jobba i Knivsta.
Se vad vi erbjuder!

1.0

Du är på väg till Knivsta biblioteks webbplats. Du kommer att lämna webbplatsen för Knivsta kommun.

Du är på väg till webbplatsen för Hälsohuset -

kommunens sim- och träningscenter.

Du är på väg till webbplatsen för Knivsta Centrum för idrott och kultur (CIK). Du kommer att lämna

Knivsta kommuns webbplats.

Du är på väg till Kommunala skolwebben - webbplatsen för Knivstas kommunala förskolor och skolor.

Du är på väg till webbplatsen för Knivsta kulturskola.

Du är på väg till webbplatsen för Sjögrenska gymnasiet.

Du är på väg till Knivsta fyller 20 år!

Sök på webbplatsen

Östra Gärdet, del av Ängby 1:1

Detaljplan med syfte att möjliggöra bostadsbebyggelse i flerbostadshus. Planområdet är beläget norr om Gredelbyleden, väster om järnvägen.

Detaljplanen vann laga kraft den 30 december 2015.

Status

Samhällsutvecklingsnämnden har beslutat att anta detaljplanen den 30 november 2015.

Detaljplanen vann laga kraft den 30 december 2015.

Diarienummer: BMK 2015-000072.

Områdesbeskrivning

Planområdet är beläget norr om Gredelbyleden precis väster om järnvägen.

Syfte

Detaljplanens syfte är att skapa byggrätter för bostäder i flerbostadshus i fyra till sex våningar i en kvartersformad struktur i ett centrum- och kollektivnära läge.

Handlingar

Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du skickar in dina synpunkter – du hjälper oss i vårt arbete med att utveckla webbplatsen.

Sidan uppdaterades: 16 juni 2020