Du är på väg till vår näringslivswebbplats. Här hittar du allt om näringsliv i Knivsta – från etableringsmöjligheter till företagarnätverk.

Du är på väg till kommunens karriärwebbplats Jobba i Knivsta.
Se vad vi erbjuder!

1.0

Du är på väg till Knivsta biblioteks webbplats. Du kommer att lämna webbplatsen för Knivsta kommun.

Du är på väg till webbplatsen för Hälsohuset -

kommunens sim- och träningscenter.

Du är på väg till webbplatsen för Knivsta Centrum för idrott och kultur (CIK). Du kommer att lämna

Knivsta kommuns webbplats.

Du är på väg till Kommunala skolwebben - webbplatsen för Knivstas kommunala förskolor och skolor.

Du är på väg till webbplatsen för Knivsta kulturskola.

Du är på väg till webbplatsen för Sjögrenska gymnasiet.

Du är på väg till Knivsta fyller 20 år!

Kontakta oss via Kontaktcenter eller nyttja våra e-tjänster

Här tar du del av våra tjänster på andra språk

Please find our services in other languages below

Välkommen till Självservice!

Välj e-tjänster eller blanketter för att utföra ditt ärende till kommunen.
För de flesta ärenden får du ladda ned en blankett, fylla i och skicka in med vanlig post.
Vi erbjuder också e-tjänster, flera av dem inom områdena Förskola och skola respektive Bygga, bo och miljö.
Vår e-tjänsteportal fungerar i de flesta webbläsare, dock ej Internet Explorer.

Välkommen att lyssna på Knivsta.se

Sök på webbplatsen

Sågenområdet, Gredelby 7:51 med flera

Detaljplan med syfte att möjliggöra nya centralt belägna bostäder och arbetsplatser samt förbättring av trafiknätet och bättre förutsättningar för kollektivtrafik.

Detaljplanen vann laga kraft 7 augusti 2006.

Status

Kommunfullmäktige beslutade den 29 juni 2006 att anta detaljplan för Sågenområdet, Gredelby 7:51 med flera.

Beslutet om antagande vann laga kraft den 7 augusti 2006.

Diarienummer: PLA 2004-020014.

Områdesbeskrivning

Planområdet är beläget öster om järnvägen och avgränsas av Staffansvägen, Gredelbyvägen och mot Gredelby Hage.

Syfte

Syftet med planen är att, när nu sågindustrin blivit nedlagd, utnyttja möjligheterna för nya centralt belägna bostäder och arbetsplatser samt expansionsmöjligheter för centrum. Syftet är även att förbättra trafiknätet i Knivsta tätort och förutsättningarna för kollektivtrafiken, att utveckla grönytor och grönstråk från centrala Knivsta till omgivande natur och naturligtvis att förbättra den nu sargade stadsbilden i centrala Knivsta. 

Handlingar

Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du skickar in dina synpunkter – du hjälper oss i vårt arbete med att utveckla webbplatsen.

Sidan uppdaterades: 10 maj 2023