Du är på väg till vår näringslivswebbplats. Här hittar du allt om näringsliv i Knivsta – från etableringsmöjligheter till företagarnätverk.

Du är på väg till kommunens karriärwebbplats Jobba i Knivsta.
Se vad vi erbjuder!

1.0

Du är på väg till Knivsta biblioteks webbplats. Du kommer att lämna webbplatsen för Knivsta kommun.

Du är på väg till webbplatsen för Hälsohuset -

kommunens sim- och träningscenter.

Du är på väg till webbplatsen för Knivsta Centrum för idrott och kultur (CIK). Du kommer att lämna

Knivsta kommuns webbplats.

Du är på väg till Kommunala skolwebben - webbplatsen för Knivstas kommunala förskolor och skolor.

Du är på väg till webbplatsen för Knivsta kulturskola.

Du är på väg till webbplatsen för Sjögrenska gymnasiet.

Du är på väg till Knivsta fyller 20 år!

Sök på webbplatsen

Sågenområdet, Kvarter Stabben och Takteglet

Detaljplan med syfte att möjliggöra en ny förskola och skola, Högåsskolan. Planområdet är beläget öster om järnvägen i Knivsta tätort.

Detaljplanen vann laga kraft 24 mars 2014.

Status

Kommunfullmäktige beslutade den 13 februari 2014 att anta detaljplanen för kvarter Stabben och Takteglet, Gredelby 7:73, 7:74, 7:76 med flera, Sågenområdet.

Beslutet om antagande vann laga kraft den 24 mars 2014.

Diarienummer PLA 2011-010012.

Områdesbeskrivning

Planområdet ligger i norra Sågenområdet, öster om järnvägen i Knivsta tätort..

Detaljplanen för Sågenområdet, Gredelby 7:51 med flera (diarienummer PLA 2004-020014) har successivt ersatts av nyare detaljplaner, bland annat denna.

Läs mer om detaljplan för Sågenområdet, Gredelby 7:51 med flera

Syfte

Detaljplanens syfte är att möjliggöra en ny förskola och skola, Högåsskola. Planen innebär också ett nytt läge för Lertagsvägen och rondellen på Centralvägen samt justering av kvarteret närmast Knivstaån, Gredelby 7:76.

Handlingar

Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du skickar in dina synpunkter – du hjälper oss i vårt arbete med att utveckla webbplatsen.

Sidan uppdaterades: 16 juni 2020