Du är på väg till vår näringslivswebbplats. Här hittar du allt om näringsliv i Knivsta – från etableringsmöjligheter till företagarnätverk.

Du är på väg till kommunens karriärwebbplats Jobba i Knivsta.
Se vad vi erbjuder!

1.0

Du är på väg till Knivsta biblioteks webbplats. Du kommer att lämna webbplatsen för Knivsta kommun.

Du är på väg till webbplatsen för Hälsohuset -

kommunens sim- och träningscenter.

Du är på väg till webbplatsen för Knivsta Centrum för idrott och kultur (CIK). Du kommer att lämna

Knivsta kommuns webbplats.

Du är på väg till Kommunala skolwebben - webbplatsen för Knivstas kommunala förskolor och skolor.

Du är på väg till webbplatsen för Knivsta kulturskola.

Du är på väg till webbplatsen för Sjögrenska gymnasiet.

Du är på väg till Knivsta fyller 20 år!

Sök på webbplatsen

Sågenområdet, Kvarter Torkladan, Ångsågen

Detaljplan med syfte att möjliggöra en ökad exploatering som en anpassning till angränsande kvarter. Planområdet är beläget längs med Centralvägen i centrala Knivsta.

Detaljplanen vann laga kraft 12 december 2013.

Status

Bygg- och miljönämnden beslutade den 19 november 2013 att anta detaljplanen för kvarter Torkladan, Ångsågen, Gredelby 7:79 och 7:82.

Beslutet om antagande vann laga kraft den 12 december 2013.

Diarienummer: BMK 2013-000037

Områdesbeskrivning

Planområdet är beläget i Sågenområdet längs med Centralvägen i centrala Knivsta.

Syfte

Detaljplanen innebär en ökad exploatering för fastigheterna Gredelby 7.79 och Gredelby 7:82. Den relativt låga exploateringsgraden i gällande plan anses kunna höjas som en anpassning till det blivande centrumstråket och torget samt angränsande kvarter söder om Sågenområdet.

Ändamålen för fastigheterna (bostad, handel, kontor med mera) behålls enligt gällande detaljplan för Sågenområdet, Gredelby 7:51 med flera. (Diarienummer PLA 2004-020014).

Läs mer om detaljplan för Sågenområdet, Gredelby 7:51 med flera

Handlingar

Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du skickar in dina synpunkter – du hjälper oss i vårt arbete med att utveckla webbplatsen.

Sidan uppdaterades: 16 juni 2020